Tlf: +47 948 40 929 | E-post: post@loifredrikstad.noStyret i LO i Fredrikstad 2020-2021

LO i Fredrikstad avholdt årsmøte på Hotell City den 25.august 2020. Etter årsmøtet ble styret bestående av følgende tillitsvalgte:

Leder
Vidar Schei (48år)

Forbund: Fellesforbundet
Arbeidsgiver:Fellesforbundet Avd. 2 Fredrikstad Fagforening
Kontaktinfo:Tlf: 948 40 929 / E-post: vidar.schei@fellesforbundet.org

Kort om: Vidar har vært klubbleder på Høiax AS siden 2006, ble med i avdelingen til Fellesforbundet i Fredrikstad 2009 og ble kort tid etter nestleder der. Har tidligere vært med i LO i Fredrikstad, men gikk ut av styret i 2014, men ble valgt inn igjen som leder 2017. Han er nå i son tredje periode som leder av LO i Fredrikstad. Han er også avdelingsleder for Fellesforbundet i Fredrikstad, en posisjon han ble valgt inn i våren 2017.

Nestleder
Grethe Berntsen

Forbund: HK i Norge
Arbeidsgiver:HK i Norge
Kontaktinfo:Tlf: 901 33 115 / E-post: grethe.berntsen@handelogkontor.no

Kort om: Grethe er regionssekretær for Handel og kontor,region øst, med base i Fredrikstad. Hun er nå inne i sitt sjette år som en del av styret i LO i Fredrikstad. I tillegg har hun vært leder av 1.mai komiteen de siste årene.


Sekretær
Annett Helen Evensen (40år)

Forbund: Fagforbundet
Arbeidsgiver:Fredrikstad kommune
Kontaktinfo:Tlf: 936 67 922 / E-post: anev@fredrikstad.kommune.no

Kort om: Annett jobbet til daglig ved St. Croix Allaktivitetshus, der er hun i tillegg plasstillitsvalgt. Annett har vært med i LO-styret lenge, første en lengre periode som ungdomsrepresentant, i 2014 ble hun valgt til sekretær. Hun er frikjøpt en dag i uken, hver tirsdag, til å jobbe for LO i Fredrikstad.

Kasserer
Nils Are Magerøy

Forbund: Jernbaneforbundet
Arbeidsgiver:Jernbaneverket
Kontaktinfo:Tlf: 916 57 480 / E-post: ni-mager@online.no

Kort om: Nils Are har lang fartstid som tillitsvalgt i Jernbaneverket. I tillegg er han veldig politisk engasjert for Arbeiderpartiet i fredrikstad. Han er nå valgt inn for sin fjerde periode som kasserer i LO i Fredrikstad. Han har, mens han har vært en del av styret i LO i Fredrikstad, blitt pensjonist.
Ungdomsrepresentant
Josefine Skoglund

Forbund: HK i Norge
Arbeidsgiver:??
Kontaktinfo:Tlf: ?? / E-post: josefine.skoglund@hotmail.no

Kort om: Mer info kommer...
Styremedlem
Martin Aleksandersen

Forbund: Industri Energi (IE)
Arbeidsgiver:Titan
Kontaktinfo:Tlf: 932 02 955 / E-post: martinaleksandersen@hotmail.com

Kort om: Martin er Industri Energis representant i LO i Fredrikstad, er aktiv og stiller opp når det er noe LO er med på. Har nå sittet i styret noen år allerede.
Styremedlem
Pål R. Sandholtet

Forbund: Fellesforbundet
Arbeidsgiver:Andersen & Mørck
Kontaktinfo:Tlf: 486 00 530 / E-post: ps0027@hotmail.com

Kort om: Pål jobber på havna i Fredrikstad, som havnearbeider. Han er inne i sitt sjette år i LO i Fredrikstad. Veldig engasjert i egen yrkesgruppes utfordringer og fagbevegelsens utfordringer. Står på og stiller opp når noe skjer og skal gjøres. Når han begynte i LO i Fredrikstad var han i Transportarbeiderforbundet, men de har underveis slått seg sammen med Fellesforbundet.
Styremedlem
Per Arne Hansen (52år)

Forbund: Fellesforbundet
Arbeidsgiver:Leca Borge/Fredrikstad Fagforening
Kontaktinfo:Tlf: 917 50 804 / E-post: nestleder@fellesforbundet.org

Kort om: Per Arne har tidligere vært klubbleder ved Leca Borge, har tidligere vært avdelingsleder ved samme sted. Han er nå valgt inn som nestleder i Fellesforbundet Avd. 2 Fredrikstad Fagforening. Har vært en del av styret til LO i Fredrikstad noen år. Han har også blitt valgt inn i den faglig/politiske samarbeidskomiteen for Fredrikstad og Hvaler.
Styremedlem
Lisbeth Kristiansen

Forbund: Fagforbundet
Arbeidsgiver:Fagforbundet Fredrikstad
Kontaktinfo:Tlf: 930 37 183 / E-post: likr@fredrikstad.kommune.no

Kort om: Lisbeth er leder for Fagforbundet i Fredrikstad, med over 5000 medlemmer. Hun har vært en viktig del av styret i LO i fredrikstad i en årrekke. Engasjert i det meste, og er en markant og flott lederskikkelse i Fredrikstad-samfunnet.
Styremedlem
Knut Berg

Forbund: NNN
Arbeidsgiver:NNN + Coop Norge
Kontaktinfo:Tlf: 909 43 359 / E-post: knut.berg@coop.no

Kort om: Knut har vært leder for NNN Fredrikstad - Moss. Vært med i styret i LO i Fredrikstad i mange år. Har vært en markant leder for NNN i flere saker de siste årene, som byggingen av nye lager for Coop, Idun-saken, og nå sist, Gilde/Nortura-saken i Sarpsborg. I 2020 gikk avdelingene i NNN i gamle Østfold, sammen og ble en felles avdeling, der Knut nå er leder.
Varamedlem
Morten Martinsen

Forbund: Industri Energi
Arbeidsgiver:Denofa
Kontaktinfo:Tlf: ?? / E-post: morten.martinsen@denofa.no

Kort om: Mer info kommer.
Varamedlem
Åsmund Utgård

Forbund: HK i Norge
Arbeidsgiver:Coop Mega, Torvbyen
Kontaktinfo:Tlf: 918 09 116 / E-post: asmundut@gmail.com

Kort om: Åsmund er leder av Østfold Handel og kontor. Han er engasjert og ivrig tillitsvalgt, bodsatt på Hvaler. Har vært med i bevegelsen en god stund, og har blant annet vært delegat på landsmøtet til HK i 2016 og 2021, og delegat på LO-kongressen i mai 2017.
Varamedlem
Lloyd Forbes

Forbund: Fagforbundet
Arbeidsgiver:Fredrikstad kommune
Kontaktinfo:Tlf: ?? / E-post: lloyd.Forbes@fagforbundet.no
Kort om: Lloyd er tillitsvalgt i Fagforbundet i Viken, og har tidligere også vært en del av Fagforbundet i Fredrikstad. ER nå også en del av 1.mai-komiteen.
Varamedlem
Ole Martin Kolberg (18år)

Forbund: FO
Arbeidsgiver:Fredrikstad kommune
Kontaktinfo:Tlf: ?? / E-post: olko@fredrikstad.kommune.no

Kort om: Ole Martin er hovedtillitsvalgt for FO i Fredrikstad kommune, og har vært med i LO i Fredrikstad et par år.