Tlf: +47 948 40 929 | E-post: post@loifredrikstad.no
AOF Østfold har stolte tradisjoner innen voksenopplæring og folkeopplysning. En avdeling som både er bærer av tradisjoner og er tro mot sine verdier, og samtidig er opptatt av å være underveis, tilpasset det samfunnet vi lever i.

AOF Østfold ble dannet 1. juli 2014, etter at avdelingene AOF Fredrikstad-Moss og AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold slo seg sammen til å bli en avdeling. Til sammen har vi formidlet kunnskap og kultur gjennom 60 år.

AOF ble etablert 12. desember 1931 og er et studieforbund som bygger på kollektivt medlemskap av organisasjoner med individuelle medlemmer. Forbundet er sammensatt av faglige, politiske, sosiale og kulturelle organisasjoner innen norsk arbeiderbevegelse og samfunnsliv. Første leder var Oscar Torp, mens første sekretær var Haakon Lie.

Sjekk ut nettsiden til AOF Østfold.

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Organisasjonen er medlemsstyrt og har ca. 14 000 medlemmer, og nærmere 2 200 ansatte som jobber i 33 land. Generalsekretær i Norsk Folkehjelp er Sunniva Ørstavik og styreleder er Finn Erik Thoresen.

Norsk Folkehjelps visjon er: «Solidaritet i praksis». Organisasjonens arbeid er konsentrert om to kjerneområder, «rettferdig fordeling av makt og ressurser» og «vern om liv og helse». I Norge er Norsk Folkehjelp engasjert i blant annet ulykkesforebygging, førstehjelp og redningstjeneste, inkludering og anti-rasisme, og drift av asylmottak. Internasjonalt driver organisasjonen fjerning av miner og eksplosiver, samt prosjekter rettet mot demokratisering, urfolks rettigheter, likestilling, og rettferdig fordeling av land og ressurser.

Sjekk ut nettsiden til Norsk Folkehjelp.

Framfylkingen er LOs barne- og familieorganisasjon.

Framfylkingen engasjerer seg i barnepolitiske saker og er opptatt av å følge FNs konvensjon om barns rettigheter (Barnekonvensjonen). Det er også en miljø- og friluftsorganisasjon som ser det som viktig å lære barn og unge å bli glad i naturen og ta vare på den. Saker Framfylkingen engasjerer seg i er blant annet fattigdom, barnearbeid, mangfold og internasjonal solidaritet.

I tillegg til disse sakene fungerer Framfylkingen i stor grad som en fritidsorganisasjon for barn og unge, og lokallagene arrangerer lokale aktiviteter og utflukter for sine medlemmer, tilpasset aldersgruppen. En særegenhet ved Framfylkingen i forhold til f.eks. speidere og 4H er at i Framfylkingen deltar hele familien sammen, og voksne er bl.a. i stor grad med på lekeaktiviteter sammen med barna.

Organisasjonen utgir medlemsbladet Ung med meninger.

Framfylkingen ble startet i 1934 etter et vedtak på Arbeiderpartiets landsmøte i 1933. I stiftelsesbrevet av 1933 står det blant annet: «Formålet med framfylkingen er å skape en almen socialistisk friluftsorganisasjon med sideordnede oppgaver, som faller sammen med de unges interesser. Nevenyttig gjerning og socialistisk kulturarbeid skal gå hånd i hånd, dertil vil den delta i det socialistiske fredsarbeide».

I dag er ikke Framfylkingen tilknyttet et politisk parti. I 1977 ble Framfylkingen LOs barne – og familieorganisasjon. Det vil si at Framfylkingen er en organisasjon for hele fag- og arbeiderbevegelsen.

Sjekk ut nettsiden til Framfylkingen for mer informasjon.