Tlf: +47 948 40 929 | E-post: post@loifredrikstad.no


Fagforbundet
Fagforbundet er LOs største forbund, med over 351 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten.

Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner. Lærlinger, skoleelever og studenter er også velkomne som medlemmer.

Meld deg inn i Fagforbundet her

Avdeling 13 Fredrikstad

Besøksadresse:     Stallen, Lykkeberg
Postadresse:          Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
Sentralbord:           69 30 65 70
E-post:                    fagforbundet@fredrikstad.kommune.no
Nettside:                 Fagforbundet Fredrikstad
Facebook-side:       Klikk her
Leder:                     Lisbeth Kristiansen
Telefon/E-post:       930 37 183/ Send E-post til LisbethAvdeling 99 FREDRIKSTAD BRANNKORPSFORENING

Besøksadresse:     St Croix gate 17 B, 1607 FREDRIKSTAD
Postadresse:          St Croix gate 17 B, 1607 FREDRIKSTAD
Sentralbord:           ??
E-post:                    fagforbundet@fredrikstad.kommune.no
Leder:                     Eirik Hagland Iversen
Telefon/E-post:       950 60 693/ Send E-post til LisbethAvdeling 440 Sykehuset Østfold HF

Besøksadresse:     Tuneveien 20, 1710 SARPSBORG
Postadresse:          Tuneveien 20, 1710 SARPSBORG
Sentralbord:           480 01 839
E-post:                    fagforbundet@so-hf.no
Nettside:                 sykehuset-ostfold.fagforbundet.no
Facebook-side:       Klikk her
Leder:                     Christin A. Löfman
Telefon/E-post:       480 29 687/ Send E-post til Christian

Avdeling 596 Hvaler

Besøksadresse:     Storveien 32, 1680 SKJÆRHALDEN
Postadresse:          Storveien 32, 1680 SKJÆRHALDEN
Sentralbord:           ??
E-post:                    hroy@hvaler.kommune.no
Leder:                     Grete Johanne Nicolaisen
Telefon/E-post:       ??/ Send E-post til Grete

Avdeling 027 Fylkeskommunale Forening

Besøksadresse:     Oscar Pedersens vei 39, 1721 SARPSBORG
Postadresse:          Postboks 220, 1721 SARPSBORG
Sentralbord:           ??
E-post:                    ??
Leder:                     Anne Lilly Steinsland
Telefon/E-post:       926 84 430/ Send E-post til Anne


Fellesforbundet
Fellesforbundet organiserer arbeidstakere innen et bredt spekter av yrkesgrupper i privat sektor. Studenter, elever og lærlinger er også velkomne som medlemmer hos oss! I dag organiserer vi rundt 143 000 medlemmer innenfor:

byggeindustrien, leverandør-, verksted- og teknologiindustrien, tømrere, snekkere, murere og andre som jobber innen byggfagene, papir- og treforedlingsindustrien, overnatting -, servering - og cateringvirksomheter på land, grafisk personell i aviser, trykkerier, bokbinderier, design- og førtrykksbedrifter og emballasjeindustrien, havbruksnæringen, bilteknikere, bilmekanikere, billakkerere, lagerarbeidere med flere, flymekanikere og flyarbeidere, tekstil og konfeksjon, jordbruks-/avløserarbeid, gartnerarbeid, planteskoler og skogbruk, naturforvaltning og skogplantebransjen, medarbeidere i arbeidsmarkedsbedriftene, arbeidstakere som har varig tilrettelagt arbeid.

Meld deg inn i Fellesforbundet herAvdeling 2 Fredrikstad Fagforening

Besøksadresse:     Farmannsgate 1, 1607 Fredrikstad
Postadresse:          Farmannsgate 1, 1607 Fredrikstad
Sentralbord:           69 31 17 22
E-post:                    avd002@fellesforbundet.org
Nettside:                 wwww.fellesforbundetavd2.no
Facebook-side:       Klikk her
Leder:                     Frithjof Dattner
Telefon/E-post:       415 26 318/ Send E-post til Frithjof

Avdeling 851 Østfold

Besøksadresse:     Hundskinnsveien 94, 1711 SARPSBORG
Postadresse:          Hundskinnsveien 94, 1711 SARPSBORG
Sentralbord:           69 10 13 04
E-post:                    Fellesforbundet@avd851.no
Nettside:                 wwww.fellesforbundet.no
Facebook-side:       Klikk her
Leder:                     Stein Tore Andersen
Telefon/E-post:       464 09 901/ Send E-post til Stein Tore

Avdeling 26 Østfold Fagforening

Besøksadresse:     Hundskinnsveien 94, 1711 SARPSBORG
Postadresse:          Hundskinnsveien 94, 1711 SARPSBORG
Sentralbord:           991 19 911
E-post:                    post@ostfoldfagforening.no
Nettside:                 wwww.fellesforbundet.no
Facebook-side:       Klikk her
Leder:                     Stig Hansen
Telefon/E-post:       901 83 755/ Send E-post til Stig


HK i Norge
er et norsk fagforbund som ble stiftet i 1908, og organiserer vel 70 000 ansatte innenfor kontor-, service-, og butikkfunksjonærer, inkludert funksjonærene i industrien, samt reiseliv, guider, selgere, telefonselgere og ansatte i private organisasjoner. Unntak er grupper i statlig og kommunal virksomhet.

HK ble tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge i 1931.

Meld deg inn i HK i Norge her


Region Østfold

Besøksadresse:     Farmannsgate 1, 1607 Fredrikstad
Postadresse:          Postboks 59, 1601 Fredrikstad
Sentralbord:           23 06 11 86
E-post:                    lgu@hkinorge.no
Nettside:                 www.hkinfo.no
Facebook-side:       Klikk her
Leder:                     Grethe Berntsen
Telefon/E-post:       901 33 115/ Send E-post til Grethe


NNN
Norsk Nærings- og
Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 1. november 1923 og ble tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) samme år.

NNN har i dag nærmere 30.000 medlemmer og organiserer blant annet produksjons-, vedlikeholds- og transportansatte i matindustrien, som er er landets nest største industri. Og knapt noe kan vel være viktigere enn å produsere trygg kvalitetsmat og – drikke.

NNN er også representert i flere forskningsmiljøer og vi deltar i samarbeidsprosjekter med arbeidsgivere og arbeidsgiverorganisasjoner, statlige og kommunale instanser.

Meld deg inn i NNN her
NNN Avdeling 5 Fredrikstad - Moss

Besøksadresse:     Farmannsgate 1, 1607 Fredrikstad
Postadresse:          Postboks ??, 1601 Fredrikstad
Sentralbord:           69 31 60 65
E-post:                    post@avd5.nnn.no
Nettside:                 www.avd5.nnn.no
Facebook-side:       Klikk her
Leder:                     Knut Berg
Telefon/E-post:       909 43 359/ Send E-post til Knut


EL & IT

er et LO-forbund for ansatte innenfor IKT, energi og el-installasjon. Forbundet har over 38 000 medlemmer.

EL og IT Forbundet er, med stiftelsesdatoen 1. januar 1999, et ungt forbund. Tross sin "ungdom" ligger det mye kompetanse og sterke tradisjoner i forbundet, som ble etablert ved en sammenslåing av de tidligere LO-forbundene Tele- og Dataforbundet (TD) og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund (NEKF).

Meld deg inn i El & IT Forbundet her
Distrikt Østfold

Besøksadresse:     Strandgata 9, 1724 Sarpsborg
Postadresse:          Strandgata 9, 1724 Sarpsborg
Sentralbord:           69 12 38 90
E-post:                    mona@elogit-ostfold.no
Nettside:                 www.elogit.no
Facebook-side:       Klikk her
Leder:                     Stefan Fiko (Distriktssekretær)
Telefon/E-post:       950 79 181/ Send E-post til Stefan

Avd. 102 Heismontørenes Fagforening

Besøksadresse:     Schweigaards gate 34F, 0191 OSLO
Postadresse:          Schweigaards gate 34F, 0191 OSLO
Sentralbord:           22 17 45 50
E-post:                    foreninga@heis.no
E-post:                    frank.sig.hansen@hotmail.com
Nettside:                 www.heis.no
Facebook-side:       Klikk her
Leder:                     Markus Hansen
Telefon/E-post:       ??/ Send E-post til Markus

FO

skal være den ledende arbeidstakerorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

FO skal fremme medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og være ledende på helse- og sosialpolitikk, yrkesetikk og yrkesfag.

Meld deg inn i FO herFellesorganisasjonen - Østfold

Besøksadresse:     Kirkegaten 31, 1632 Gamle Fredrikstad
Postadresse:          FO Østfold, v/4human AS, Postboks 853,
                                 3606 Kongsberg

Sentralbord:           91 37 56 57
E-post:                    post@ostfold.fo.no
Nettside:                 www.fo.no/ostfold
Facebook-side:       Klikk her
Leder:                     David Forsell (Fylkesleder)
Telefon/E-post:       479 73 545/ Send E-post til David


FLT
1. mai 1951 ble Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer (i dag FLT) etablert.

1. juni 1994 skiftet vi navn til Forbundet for Ledelse og Teknikk. Med nytt navn og logo er det lettere å gjenkjenne FLT. FLT har rundt 21.000 medlemmer.

Forbundet organiserer ledende- og tekniske funksjonærer innen ulike bransjer i privat sektor. FLT organiserer ansatte på tvers av alle bransjer og yrkesgrupper.

Forbundet organiserer også bedriftssykepleiere, samt teknisk personell innenfor Statens Veivesen og i forsvaret. Medlemmene er i hovedsak sysselsatt i private kunnskaps- og teknologibedrifter, industri og service, herunder ordinært ansatte i vekst- og attføringsbedriftene.

Arbeidsledere: Stillinger der en leder, fordeler eller på arbeidsgivers vegne kontrollerer underordnete og arbeid de ikke selv tar del i i større utstrekning.Tekniske funksjonærer: Ingeniører og andre tekniske stillinger relatert til produksjon (ikke merkantile/ administrative), oftest med selvstendig ansvar.

Meld deg inn i FLT her
Forbundet for Ledelse og Teknikk
Avdeling 21 - Fredrikstad

Besøksadresse:     
Postadresse:          
Sentralbord:           916 28 278
E-post:                    magnus.gulbrandsen@unger.no
Nettside:                 www.flt.no
Facebook-side:       Klikk her
Leder:                     Magnus Guldbransen (Kontaktperson)
Telefon/E-post:       916 28 278/ Send E-post til Magnus


MFO
MFO er landets største fagforbund for utøvende kunstnere og pedagoger og har mer enn 8000 medlemmer. MFO er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO).

En hver yrkesutøver som har inntekt av musikk, dans, scenekunst, andre nærliggende kunstneriske yrker eller virksomheter med tilknytning til dette, kan tas opp som medlem i forbundet.

Meld deg inn i MFO her
Musikernes fellesorganisasjon
Oslo, Akershus og Østfold

Besøksadresse:     Youngs gate 11, 0181 Oslo
Postadresse:          Youngs gate 11, 0181 Oslo
Sentralbord:           982 56 140
E-post:                    mfooao@musikerorg.no
Nettside:                 www.musikerorg.no
Facebook-side:       Klikk her
Leder:                     Geir Løvold
Telefon/E-post:       934 26 479/ Send E-post til Geir


NAF Norsk Arbeidsmandforbund
er et norsk fagforbund som ble opprettet 13. april 1895 som Det norske vei- og jernbanearbeiderforbund. I 1900 endret forbundet navn til Norsk Arbeidsmandforbund, samtidig som forbundet meldte seg inn i LO.

Forbundet organiserer vel 32 000 arbeidstakere innenfor forvaltning, anleggs- og vedlikeholdsarbeid i offentlig regi, anleggsrelatert entreprenørarbeid, renholdsbransjen, vaktmestere, skadesanering, spesialrenhold og vedlikehold, asfaltarbeid, bergindustrien, kystverket, vaktselskaper, parkeringselskaper, tunnel-, bom- og bruselskaper, servicevirksomhet på Svalbard og fritids- og fornøyelsestilbud som drives i privat regi. Forbundet organiserer også grupper som ikke faller inn under bestemte fag- eller industriforbunds virkeområder.

Meld deg inn i NAF her
Norsk Arbeidsmandforbund
Avd. 1 Øst

Besøksadresse:     Grubbegt. 6, 0179 Oslo
Postadresse:          Postboks 6958 St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Sentralbord:           815 45 100
E-post:                    avd1@arb-mand.no
Nettside:                 www.arbeidsmandsforbundet.no
Facebook-side:       Klikk her
Leder:                     Lars Moholdt
Telefon/E-post:       906 11 853/ Send E-post til Lars


NJF Norsk Jernbaneforbund
Norsk Jernbaneforbund ble stiftet 20. november 1892.

Norsk Jernbaneforbundet er tilsluttet Landsorganisasjonen (LO) i Norge og er en landsomfattende sammenslutning av lønnstakere innenfor NSB-konsernet (innbefattet bussvirksomheten), Jernbaneverket og annen privat og offentlig jernbanerelatert virksomhet.

Norsk Jernbaneforbund organiserer alle yrkesgrupper innen jernbaneområdet, innbefattet Nettbuss og Nettlast, med unntak av lokomotivførerne, som er organisert i vårt søsterforbund Norsk Lokomotivmannsforbund.

Meld deg inn i NJF her
Norsk Jernbaneforbund

Besøksadresse:     
Postadresse:          
Sentralbord:           23 06 83 53
E-post:                    njf@njf.no
Nettside:                 njf.no
Facebook-side:       Klikk her
Leder:                    
Telefon/E-post:       / Send E-post til ??


NFF
NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGSFORBUND

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk uavhengig organisasjon tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge og LO Stat.

Forbundet organiserer arbeidstakere og ledere på alle nivåer i kriminlomsorgen.

Hovedområdene for forbundet er ansatte og ledere ved fengslene, friomsorgskontorene, elektronisk kontroll(EK), overgangsboliger, regionadministrasjonener , skogsforlegninger, kriminalomsorgens IT tjeneste(KITT) og kriminalomsorgens utdanningssenter.(KRUS)

Forbundet organiserer studenter(aspiranter) ved kriminalomsorgens utdanningssenter.(KRUS)

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund har mer enn 3.000 medlemmer, og er det klart største fagforbundet i kriminalomsorgen. NFF ble grunnlagt i 1918 og tilsluttet seg LO i 1946. NFF er et partipolitisk uavhengig fagforbund som arbeider for medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske rettigheter.

Meld deg inn i NFF her
NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGSFORBUND
Region Øst

Besøksadresse:     
Postadresse:          
Sentralbord:           416 99 121
E-post:                    per.olav.mobekk@kriminalomsorg.no
Nettside:                 www.fengselogfriomsorg.no
Facebook-side:       Klikk her
Leder:                     Per Olav Mobekk (Regionsleder)
Telefon/E-post:       416 99 121/ Send E-post til Per Olav


N.L.F.
Norsk Lokomotivmannsforbund

Fagorganisasjon for lokomotivførere i Norge

Opprettet 22.oktober 1893 og organiserer lokomotivførere fra hele landet, ansatt i Statlig-, Spekter- og NHO-sektoren

Forbundet har for tiden 1595 medlemmer

Meld deg inn i N.L.F. her
Norsk Lokomotivmannsforbund
Lokomotivpersonalets forening Østfold

Besøksadresse:     
Postadresse:          
Sentralbord:           909 10 839
E-post:                    leder@ostfold.lokmann.no
Nettside:                 www.lokmann.no
Facebook-side:       Klikk her
Leder:                     John E. Paulsen
Telefon/E-post:       909 10 839/ Send E-post til John


Postkom
Norsk Post- og Kommuniksjonsforbund

Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer 18.700 medlemmer, hvorav 10.100 er aktive arbeidstakere i følgende bedrifter:

Posten Norge AS, DNB ASA, Nets AS, Bring Warehousing AS, Bring Express Norge AS, Bring Transportløsninger AS.

Postkom er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) og LO Stat.

Postkom ble etablert i 2000 da de to LO-forbundene Norsk Postforbund og Den norske Postorganisasjon ble slått sammen. Postkom kan føre sine historie helt tilbake til 1881 da Christiania Postbudforening ble stiftet.

Meld deg inn i Postkom her
Norsk Post- og Kommuniksjonsforbund
Oslo, Akershus og Østfold krets

Besøksadresse:     Lørenskogveien 50, 1470 Lørenskog
Postadresse:          Lørenskogveien 50, 1470 Lørenskog
Sentralbord:           67 98 67 20
E-post:                    postkom.oslo.akershusogostfold@posten.no
Nettside:                 postkom.no
Facebook-side:       Klikk her
Leder:                     Tom Sørensen (Kretsleder)
Telefon/E-post:       32 54 631/ Send E-post til Tom


NTL Norsk Tjenestemannslag

Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner). Vi organiserer også studenter. NTL er et av de største fagforbundene i LO, og har i dag ca. 50.000 medlemmer.

Forbundet organiserer alle grupper på arbeidsplassene, uavhengig av utdanning og stilling. Rundt om i Norge finnes 3000 godt skolerte NTL-tillitsvalgte som bistår våre medlemmer ved for eksempel lønnsforhandlinger og konflikter.

Meld deg inn i NTL her
Norsk Tjenestemannslag

Besøksadresse:     Møllergata 10, 0179 Oslo
Postadresse:          Møllergata 10, 0179 Oslo
Sentralbord:           23 06 84 00
E-post:                    post@ntl.no
Nettside:                 https://www.ntl.no
Facebook-side:       Klikk her
Leder:                     John Leirvaag (Forbundsleder)
Telefon/E-post:       916 63 257/ Send E-post til John

Avdeling NAV Østfold

E-post:                    ??


Avdeling 113 Studentskipnaden i Østfold

E-post:                    ??


Avdeling 10909 BUF familie og beredskapshjem

E-post:                    ??


Avdeling Helseøkonomiforvaltning

E-post:                    ??


Avdeling 007 Filminstutisjoner

E-post:                    ??

IE

Industri Energi

Industri Energi er et fritt og uavhengig LO-forbund for ansatte innen olje, gass og landbasert industri. Med våre rundt 60 000 medlemmer er vi det fjerde største forbundet i LO.

Vi organiserer medlemmer sysselsatt i petroleumsindustrien, solenergi, petrokjemisk og farmasøytisk industri, aluminium og annen metallproduksjon, møbel- og treindustri, glass og keramiske virksomheter og skiproduksjon. Videre organiserer forbundet ansatte i miljøbedrifter, vaskerier, renserier, plastbedrifter, fiskefôr- og fiskemelbedrifter, og en rekke andre bransjer.

Meld deg inn i Industri Energi her
Industri Energi

Besøksadresse:     Hammersborggata 12, 0181 Oslog
Postadresse:          Youngsgt. 11, 0181 Oslo
Sentralbord:           22 03 22 00
E-post:                    post@industrienergi.no
Nettside:                 www.industrienergi.no/
Facebook-side:       Klikk her
Leder:                     Leif Sande (Forbundsleder)
Telefon/E-post:       22 03 22 00/ Send E-post til Leif

Avdeling 09 Titan Arbeiderforening

Besøksadresse:     Titangata 1, 1630 Gamle Fredrikstad
Postadresse:          Postboks 1415, 1602 Fredrikstad
Sentralbord:           901 37 044
E-post:                    per.kivijarvi@kronosww.com
Nettside:                 www.tafinfo.com
Facebook-side:       Klikk her
Leder:                     Per Øistein Kivijärvi
Telefon/E-post:       901 37 044/ Send E-post til Per Øistein

Avdeling 14 Porselensarbeider forening

Besøksadresse:     Trosvikstranda 46, 1608 FREDRIKSTAD
Postadresse:          Postboks 188, 1601 FREDRIKSTAD
Sentralbord:           473 26 550
E-post:                    fagforening@ntp-as.no
Leder:                     Georg Martin Sørensen
Telefon/E-post:       473 26 550/ Send E-post til Georg Martin

Avdeling 0079 Denofa Fagforening

Besøksadresse:     Øraveien 2, 1630 GAMLE FREDRIKSTAD
Postadresse:          Øraveien 2, 1630 GAMLE FREDRIKSTAD
Sentralbord:           917 74 576
E-post:                    fagforening@denofa.no
Leder:                     Sigurd Bjørn Hansen
Telefon/E-post:       917 74 576/ Send E-post til Sigurd Bjørn

Avdeling 93 Unger Fagforening

Besøksadresse:     Narntegata 25, 1636 GAMLE FREDRIKSTAD
Postadresse:          Postboks 254, 1601 FREDRIKSTAD
Sentralbord:           69 70 82 00 (Bedriften)
E-post:                    fag.forening@unger.no
Leder:                     Robert Cravanzola
Telefon/E-post:       954 40 798/ Send E-post til Robert

Avdeling 112 Jackon Kjemiske Fagforening

Besøksadresse:     ??
Postadresse:          ??
Sentralbord:           ??
E-post:                    ??
Leder:                     ??
Telefon/E-post:       ??/ Send E-post til ??

Avdeling 182 Reichold Fagforening

Besøksadresse:     Øraveien 19, 1630 GAMLE FREDRIKSTAD
Postadresse:          Øraveien 19, 1630 GAMLE FREDRIKSTAD
Sentralbord:           917 79 205
E-post:                    ??
Leder:                     Christian Steffens
Telefon/E-post:       917 79 205/ Send E-post til ??

Avdeling 208 Sorgensfri Kjemiske Fagforening

Besøksadresse:     ??
Postadresse:          ??
Sentralbord:           ??
E-post:                    verksted@ombe.no
Leder:                     ??
Telefon/E-post:       ??/ Send E-post til ??


NTF

Norsk Transportarbeiderforbund

Forbundet organiserer arbeidstakere innen logistikk og privat gods- og persontransport.

Hovedområdene for forbundet er sjåfører og verksted-/vedlikeholdspersonale i busselskap, lager-/terminalarbeidere og sjåfører innen spedisjons- og grossistnæringen, pakkeriansatte og avisbud i avisbedrifter, drosjesjåfører, ansatte i miljøbedrifter (renovasjon og gjenvinning), godssjåfører (lang- og nærtransport av gods) og losse- og lastearbeiderne i havnene.

Meld deg inn i NTF her
Østfold Transportarbeiderforening

Besøksadresse:     Astrids gate 34 1706 Sarpsborg
Postadresse:          Astrids gate 34 1706 Sarpsborg
Sentralbord:           400 06 891
E-post:                    ostfold@transportarbeider.no
Nettside:                 www.industrienergi.no/
Facebook-side:       Klikk her
Leder:                     Monica Johansen
Telefon/E-post:       922 73 123/ Send E-post til Monica

Norsk Havnearbeiderforening

Besøksadresse:     
Postadresse:          Postboks 2079, Skarbøvik
Sentralbord:           468 63 818
E-post:                    havnarbeider@transportarbeider.no
Nettside:                 www.havnearbeider.no
Facebook-side:       Klikk her
Leder:                     Bjørn Steffensen
Telefon/E-post:       971 02 260/ Send E-post til Bjørn

Skolenes Landsforbund

Forbundet organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring og oppvekst.

Hovedområdene for forbundet er pedagogisk personale som er ansatt innenfor barnehage, grunnskole, videregående skole, folkehøgskoler og andre utdannings- og opplæringsinstitusjoner, samt studenter som utdanner seg innenfor disse områdene.

Meld deg inn i Skolenes Landsforbund her
Østfold Fylkeslag

Besøksadresse:     
Postadresse:          
Sentralbord:           952 75 133
E-post:                    slostfold@skolenes.no
Nettside:                 www.skoleneslandsforbund.no
Facebook-side:       Klikk her
Leder:                     Jon Oddvar Holthe
Telefon/E-post:       952 75 133/ Send E-post til Jon Oddvar
HTV Fredrikstad:    Evy Kristensen
Telefon/E-post:       413 48 743/ Send E-post til Evy