Tlf: +47 948 40 929 | E-post: post@loifredrikstad.noFredrikstad Blad 8.august 2016
LO vil kreve full åpenhet om varslingssakene

– Varslere skal ikke straffes for at de avslører kritikkverdige, kanskje til og med ulovlige, forhold, sier LO-leder Vidar Schei, som vil ha alt på bordet.

Vidar Schei er både leder for LO i Fredrikstad, og varamedlem for Arbeiderpartiet til bystyret. Negative sanksjoner, ulovlig gjengjeldelse, utfrysing på arbeidsplassen og påstander om at ledere skal ha advart mot kontakt med varslere, er blant elementene som er avdekket.

– Hva mener du, som LO-leder i Fredrikstad, om det som er fremkommet om varslernes opplevelser?

– Det er ikke bra i det hele tatt og fremmer ikke et godt arbeidsmiljø.

– Har ikke vært stille
– LO pleier å være raskt på banen når det kommer opp saker som ikke gagner ansattes interesser. Hvorfor har det vært så stille i denne saken?

– Vi har ikke vært stille. Fagforbundet var i dialog med én gang, blant annet med å finne et bedre system, sier Schei, og viser til arbeidet med nye varslingsrutiner i fjor.

Juristforbundet var sterkt kritiske til det de mente var en altfor hastig og lite inkluderende prosess. Fagforbunds-leder Lisbeth Kristiansen mener at hennes forbund fikk delta.

– Skremmende
– Det vi var opptatte av var å få med eksterne inn i organet, og at det skal være tidsfrister. Det kan ikke være slik at man varsler og så skjer det ikke noe, sier Kristiansen.

– Hva mener du om de konkrete sakene?

– Dersom det som er omtalt i media er riktig, er det skremmende – om det er slik i kommunen. I så fall vil man ikke kunne føle seg trygg på å varsle. Jeg håper det nå blir ryddet opp i, sier hun.

Vidar Schei mener at arbeidet er vesentlig deltagelse fra forbundet.

– Vi har hatt en god dialog internt, og nå skal hele saken opp i bystyret i oktober, sier Schei.

– Ingenting skal skjules
– Er ikke dette en sak hvor dere uansett bør flagge synspunkt utad?

– Jeg er enig i det. Men vi har heller ikke det hele bildet. Vi har to rapporter (revisjonsrapporten fra april 2015 og den nye fra Skatt Øst, red.anm.). Mye er sladdet. Nå skal mer endelige forhold tas opp i bystyret, sier han. Kommunen må betale 17,5 millioner kroner etter den feilaktige bruken av momsfradrag.

Schei påpeker at mye av informasjonen de har stammer fra media, og han venter å på behandling i kontrollutvalget neste uke og bystyresaken i oktober.

– Det er liten vits i å snakke i store ord offentlig før vi har det hele bildet, sier han.

– I bystyret skal primært Skatt Øst-saken opp. Det fins flere saker og flere varslere. Ønsker du hele komplekset belyst, eller bare denne delen?

– Jeg mener vi må ha åpenhet så langt det lar seg gjøre, ingenting skal skjules, sier Schei.

Kritisk til eks-rådmann
Han er også kritisk til at kommunen bruker advokat for å besvare innsynsbegjæringer fra varslere, og syns det virker veldig uryddig.

Dessuten har han lite til overs for tidligere rådmann og nå KS-direktør, Jan Lasse Hansens, utsagn i FB før helgen.

Der sa Hansen at han overlot til Teknisk drift å håndtere sakene da de kom inn, og at han stolte på daværende kommunalsjef og hans ansatte da de vurderte varslingene.

– Det er dårlig stil av tidligere rådmann å legge all skylden på Roy Jakobsen (tidligere kommunalsjef). Personlig mener jeg det ikke er rette måten å behandle dette på, sier Schei.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 15.mai 2016
LO-lederen anmelder Rema-butikker for å ha ulovlig søndagsåpent
LO-leder i Fredrikstad skal onsdag anmelde Rema 1000-butikkene på Hassingen og Selbak, fordi de i pinsen etter Scheis mening holder ulovlig åpent.

- I dag har Rema 1000 på Selbak og på Hassingen holdt åpent, selv om butikkene ikke er klargjort som «Brustad-bruer». Noe som er helt ulovlig. LO Fredrikstad har vært på begge stedene og dokumentert lovbruddet, og har skrevet en anmeldelse, skriver LO-leder i Fredrikstad, Vidar Schei til Fredriksstad Blad søndag.

- De har holdt åpent uten at butikken er bygd i henhold til krav om 100 kvadratmeter salgflate, skriver Schei i anmeldelsen.

Bjørn André Moen står som daglig leder for butikken på Hassingen. Han er uenig i at de bryter loven.

- Vi har åpent, men har åpent på under 100 kvadratmeter. Etter vår tolkning av loven er det lovlig, sier Moen.

«Utsalgsteder må stå som eit sjølvstendig butikklokale med fastmonterte vegger og eigen inngang. Dette inneber at det ikkje er høve til å gjere om delar av ein butikk etter stengjetid til ei eining som tilfredsstiller arealkravet ved å bruke rørlege skiljevegger e.l.», står det i anmeldelsen.

- Da tolker vi loven forskjellig, sier Rema-leder Moen.

- Hva tenker du om at LO velger å anmelde dette?

- Jeg tenker at det kan være nyttig for å oppklare reglene, svarer Moen, som også sier at planene om å holde åpent mandag 2. pinsedag ikke endres av LOs planer om anmeldelse.

Søndag kveld la Reitangruppen ut en pressemelding om Rema 1000 sin mye omtalta bruk av sperrebånd.

«Fra og med 17.mai avslutter REMA 1000 bruk av sperrebånd på søndager i sine butikker, og holder kun søndagsåpent i turistkommuner, og for butikker som har salgsareal på 100 kvm.

-Vi ønsker ikke å drive ulovlig. Vi har bare tolket regelverket slik våre konkurrenter har gjort i mange år. At Norgesgruppen nå stenger og bygger om flere av sine Kiwi og Joker-butikker, ser vi på som en innrømmelse, og endelig en faktisk vilje til å følge loven, selv om våre undersøkelser i dag viser fortsatt ett titalls brudd på denne loven sier Jan Frode Johansen, administrerende direktør i REMA Franchise.»

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 13.mai 2016
Vidar Schei: – Jeg kan forstå at det utenfra kan se ut som om LO er i lomma på Ap


Sterke foreninger: Frithjof Dattner (fra venstre), Lisbeth Kristiansen og Vidar Schei har mange ord med i laget i viktige prosesser i Fredrikstad.

– Jeg kan forstå at det utenfra kan se ut som om LO er i lomma på Ap, eventuelt motsatt. Det sier nyslått LO-leder i Fredrikstad, Vidar Schei.

Det betyr ikke at han mener det ER sånn.

– Det helt klare retningslinjer, det er to forskjellige organisasjoner, sier Vidar Schei, som er lokal leder i den ene og vararepresentant til bystyret for den andre. Han erkjenner gjerne at det er tette bånd.

– Det er naturlig at vi samarbeider med dem som står oss nærmest.

En kvinnestemme skyter inn fra den andre siden av bordet:

– Vi snakker med dem som vil tale vår sak, vi. De som vil våre medlemmer vel.

Stemmen tilhører Lisbeth Kristiansen. Som leder for Fagforbundet i Fredrikstad og hovedtillitsvalgt i kommunen, har hun totalt om lag 6.000 medlemmer å snakke for. Etter intervjuet skal hun i møte med ordførerne i Fredrikstad, Råde og Hvaler for å ivareta de ansattes interesser i intensjonsavtalen for en mulig kommunesammenslåing.

Møtes tett
Kristiansen snakker ofte med politisk ledelse. De har et samarbeidsdokument i bunnen. Hver 14. dag er det uforpliktende møter med gruppeleder og partileder. Innimellom er ledelsen i administrasjonsutvalget med. Hun får anledning til å komme med innspill før saker behandles i de politiske utvalgene. Av og til er også ordføreren med på de faste møtene.

– Og jeg kan alltid gå og banke på døren hans. Har han tid, så har han tid. Hvis ikke, kommer vi tilbake.

Et av de viktigste møtepunktene mellom LO og Ap er det fagpolitiske samarbeidet. En gang i måneden samles fagbevegelse og politisk ledelse for å stake ut den videre kursen i saker de mener er viktige for byen. Her sitter Vidar Schei sammen med blant andre Frithjof Dattner.

Dattner gikk en god skole i fagforeningssammenheng på gamle FMV. Siden 2007 har han ledet Fellesforbundets avdeling 2.

Han snakker ikke mye rundt bordet denne formiddagen i mai, men har tydelige meninger når han tar ordet. Tydelig gir han inntrykk av å være også overfor politikerne.

Dårlig klima med de blå
Mang en borgerlig politiker har ergret seg høylytt over Aps bånd til LO.

– Hvor viktig er det for fagbevegelsens makt og påvirkningskraft at byen har et rødgrønt styre?

– Det er ikke til å stikke under stol at vi slet i fireårsperioden, sier Kristiansen om årene med borgerlig ledelse.

– Vi inviterte også de andre til tilsvarende møter som vi har nå. Vi har ikke fått svar på invitasjonen ennå, sier hun.

De er alle av den oppfatning at de fire årene ble preget av det de mener var et markeringsbehov hos en rekke politikere, og at et samarbeid ble vanskelig blant annet av den grunn. Det er ikke sikkert det hadde trengt å bli slik en gang til, mener de.

– Mange gnisninger kunne vært unngått om vi var blitt tatt med, høyttenker Kristiansen. Dattner er glad for at det ble et skifte tilbake til rødgrønt flertall. Det skal han ha sine del av æren, eventuelt ansvaret, for.

Tøffe kamper
Om det er mange felles synspunkter mellom posisjon og fagbevegelse, er det ikke enighet på alle områder. Bølgene kan gå høyt. For eksempel er Kristiansen langtfra tilfreds med «leveransen» på ufrivillig deltid for kommuneansatte. Ap gikk til valg på dette. Da må de også levere, eller er det bare valgflesk, spør hun. Og det vel vitende om at mange har fått økt stillingene sine.

De tette båndene hindret heller ikke at havnearbeiderne i Borg Havn, som er eid av de Ap-styrte kommunene Fredrikstad og Sarpsborg, nylig ble sagt opp og i stedet ansatt i private firmaer.

– Når det er sagt, er det blitt en god løsning. Det var det beste de kunne oppnå, mener både Dattner og Schei.

Andre kamper LO har engasjert seg i i det siste er den mulige utflaggingen av Idun i Rygge, og i flyseteavgiften, som mange frykter skal være spikeren i kista for Moss lufthavn Rygge.

Hos Idun kan de ansatte så langt puste lettet ut. Verre var resultatet av det reviderte statsbudsjettet som kom onsdag denne uken; regjeringen står fast på at avgiften innføres. Flyplassdirektøren har sagt at det kan ramme 1.000 arbeidsplasser i distriktet – nøkternt anslått. Det er dårlig nytt for en fagbevegelse som mener at nye arbeidsplasser er det viktigste de ser behov for i tiden som kommer for Fredrikstads vedkommende. Kommuneøkonomien trenger det.

Et område LO også prioriterer, er kommunens rolle som innkjøper og utbygger. Fredrikstad kommune handler varer og tjenester for ca. 900 millioner i året. LO presser på for å få innført den såkalte Skiens-modellen; det betyr at kommunen i alle sine prosjekter stiller en rekke krav som skal hindre sosial dumping. Det vil stenge ute mange useriøse aktører, gjøre det lettere for de seriøse å konkurrere og dessuten gi utenlandske arbeidere bedre vilkår når de får kontraktene, mener fagforeningene. Det jobbes også med en mindre omfattende versjon av modellen i regi av KS. Dattner er på banen igjen:

– Vi kan ikke gå for den «light»- versjonen.

Tiden får vise om LO får siste ord.

Ville ha aksjonert på Veum
– Ta for eksempel Veum Smart City. Mange ønsket en demenslandsby velkommen og så muligheten for å få flere høykompetansejobber til byen etter at sykehuset flyttet. Prioriteres kommunale arbeidsplasser foran alt annet – ville dere ha satt dere på bakbena om det kom private arbeidsplasser der?

Lisbeth Kristiansen tenker seg om.

– Hadde Ap gått inn for dette nå, hadde vi aksjonert. De har gått til valg på ikke å konkurranseutsette. Men hvis det hadde kommet så langt som til å etablere, måtte vi gjort alt vi kunne for at ansatte skulle fått tariffavtale.

Schei utdyper:
– Det er nøkkelen. Om man kunne konkurrere på like vilkår, sier han. Og lønn og arbeidstid er da viktige vilkår.

Men ja, det hadde nok blitt en markering. LO har gjort akkurat det før.

Det største nederlaget
For det hjelper ikke alltid ordfører Jon-Ivar Nygård å ha en god tone med fagbevegelsen. Han gikk på sitt største politiske nederlag da LO høsten 2014 stengte døren for parlamentarisme i byen.

Nygård gikk på talerstolen under Ap-møtet på Hotel City og snakket varmt for endringen. Hett ble det da daværende LO-leder Arild Johannessen fulgte etter. Johannessen hadde vekket grasrota i partiet – og grasrota sa nei. Fagforeningene markerte sitt syn også utenfor.

– Fredrikstad er ikke klar for en slik styringsmodell, mener Schei. LO vil ha mer medvirkning, mer åpenhet.

– Hvordan har den kampen påvirket samarbeidet med Nygård?

– Fra dag én – det har ikke vært noen sure miner. Selv om det nok var et slag der og da, sier Lisbeth Kristiansen kontant. De to andre nikker bekreftende.

Schei er mest bekymret for hva som skal skje etter stortingsvalget neste år. Han har tro på at det blir regjeringsskifte. Da er ingen av dem i tvil om at nye og større oppgaver venter Nygård. De kaller ham en «stjerne» i partiet.

– Jeg kan ikke umiddelbart se hvem som skal overta. Han har nok vært en sjarmør for mange velgere, sier LO-lederen. Samtidig kan en eventuell kommunesammenslåing føre til at nye kandidater trer frem, resonnerer de.

– Dere er svært aktive i valgkampen?

– Ja, men vi sier ikke hva folk skal stemme. Vi sier at de må bruke stemmeretten sin, sier Kristiansen.

– Samtidig skal de stemme på den neste arbeidsgiveren sin. Da må man tenke gjennom hva man vil ha.

De lokale tillitsvalgte har ikke tenkt å kutte båndene, om Nygård forsvinner til hovedstaden.

– Han kan være bindeledd for ting vi kjemper for nasjonalt, mange ting som gjelder også andre. Jeg tenker at han gått god skole her, og så kan bruke det han kan tilføre der inne, sier Kristiansen før det er tid for å delta i møtet om kommunesammenslåingen.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 27.april 2016
Han skal styre LO-skuta videre

Her er mannen som skal gjøre LO Fredrikstad mer synlig. Selv har Vidar Schei (43) holdt en svært lav medieprofil.

Vidar Schei ble i forrige uke valgt til ny LO-leder i Fredrikstad. Han er opptatt av å skape en sterk og slagkraftig arbeidstagerorganisasjon.

Den nyvalgte LO-sjefen har vært klubbleder på Høiax i ni år, nestleder i Fellesforbundet i Fredrikstad siden 2009, og medlem i det sentrale forbundsstyret siden i fjor, men i arkivet i Fredriksstad Blad finnes det knapt et bilde av ham.

Skal markere oss
- Har du bevisst valgt å være en grå eminense, Vidar Schei?

- Jeg har vel ikke vært den som har likt å stikke meg frem i media, men som nyvalgt LO-sjef er jeg innforstått med at ting kan forandre seg fort. Målet er å ta LO lokalt høyere opp på banen. Vi skal bli mer synlige og flinkere til å markere oss i samfunnsdebatten, og da kan ikke lederen gjemme seg bort.

Kontoret hans i Farmanns gate flyter over av nyskrevne 1. mai-plakater. Det viktigste budskapet etter hans mening, er den nasjonale hovedparolen: «Arbeid til alle».

- 1. mai er en av de viktigste dagene i året, og jeg håper på et stort tog i år med mange kraftfulle paroler, sier LO-lederen som har tenkt å gå under Fellesforbundets fane.

Vidar Schei er utdannet murer og kulturarbeider, men har knapt jobbet med noen av delene.

Bratt læringskurve
- Jeg fikk helseproblemer av å jobbe med sand og sement og valgte å utdanne meg til kulturarbeider i stedet, men da jeg var ferdig på høgskolen i Bø i 2000, sto ikke akkurat jobbene i kø. Og de som fantes var dårlig betalt, erindrer han.

Etter noen år med diverse strøjobber i Oslo, kom han tilbake til hjembyen Fredrikstad i 2005 og fikk jobb som produksjonsarbeider på Høiax på Lisleby. Der er han fortsatt.

Har lederambisjoner
- Fagforeningsarbeid tiltalte meg, og utfordringene kom raskt. Ble nestleder i klubben i 2006 og leder året etterpå. Hva som skjer etter valget neste år, vet jeg ikke, men jeg har vel ymtet frempå om at det kanskje er på tide å gi seg.

- Du har vært nestleder i Fellesforbundet i Fredrikstad i sju år. Ønsker du å bli leder?

- Jeg skal ikke nekte for at ledervervet frister, men jeg har ingen hast. Det får eventuelt komme når tiden er moden. Nå er jeg nettopp blitt LO-leder, og er fornøyd med det.

- Fellesforbundet er part i den pågående hotell- og restaurantstreiken. Når kommer streiken til Fredrikstad?

- Vi trapper opp fra lørdag, uten at Østfold er involvert. En eventuell tredje opptrapping er først aktuell fra slutten av neste uke. Da slipper neppe Fredrikstad unna, men vi får håpe at streiken er over før det.

Som LO-sjef i Fredrikstad får Vidar Schei ansvaret for 12.000 medlemmer og 43 medlemsforeninger. Målet er å samle LO-familien og fagbevegelsen og gjøre den til en enda sterkere aktør i arbeidslivet.

Kyniske arbeidsgivere
- Noen vil hevde at LO har utspilt sin rolle?

- Det er jeg helt uenig i! Som arbeidstagerorganisasjon mener jeg at LO er viktigere enn noen gang. Klimaet i arbeidslivet i dag kan være både tøft og kaldt, og LO har en jobb å gjøre med å bidra til å skape bedre betingelser for de ansatte.

- Det må du utdype?

- Det er dessverre mange kyniske arbeidsgivere der ute som bevisst utnytter sine medarbeidere. Vi ser det i mange yrker, men kanskje tydeligst innenfor bransjene restaurant, rengjøring, bilpleie og til dels byggfag. Mange ansatte går på rene slavekontrakter, og slik kan vi ikke ha det i et velferdssamfunn som Norge.

Opptatt av røttene
I tillegg til sine organisatoriske verv i fagbevegelsen, er Vidar Schei også politisk aktiv. Han er første varamann til bystyret for Arbeiderpartiet og sitter i teknisk utvalg.

- Jeg har ingen store politiske ambisjoner, men er opptatt av at Arbeiderpartiet skal være akkurat det, et parti for arbeidere. I en tid hvor partiet og dets ledere synes å bli mer og mer akademiske, også lokalt, må vi ikke glemme opphavet og røttene våre.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 14.august 2015
Forvirret, Laabak?

Leserbrev - ARILD JOHANNESSEN, LEDER LO FREDRIKSTAD

LO-leder Arild Johannessen finner det ikke merkelig at LO driver valgkamp for Arbeiderpartiet - i sterk motsetning til hva Bjørnar Laabak står for.

Demokraten opplyser Laabak at folk ikke lenger tror LO er et politisk parti som kan velges til bystyret. Laabak er vittig. Muntre innspill i valgkampen setter vi pris på. Underliggende tror vi Frp-lederen irriterer seg over at LO driver aktiv valgkamp. Han mener valgkamp er forbeholdt politiske partier med valglister på kandidater til bystyret.

Høyre-leder Peter Kuran har gitt uttrykk for det samme i tidligere avisinnlegg. I LO har vi aldri sett det slik. Vi driver en synlig, aktiv valgkamp basert på demokratiske prosesser blant våre medlemmer. LO Fredrikstad har over 10.000 medlemmer. Det skulle bare mangle om ikke vi skulle bruke vår demokratiske rett til aktivt å delta i valgkampen.

LO Fredrikstad gir ikke økonomisk støtte, men vi står åpent frem med de verdier og politiske standpunkter medlemmene vil fremme i lokalsamfunnet. Vi vil fortelle velgerne hvilke partier som arbeidstagere er beste tjent med styrer kommunen. Det dreier seg om gode offentlige tjenester som skole, helse og eldreomsorg.

Og vi er opptatt av trygge arbeidsplasser med verdige arbeidsvilkår. Det er partiene som kommer oss i møte på disse områdene vi ønsker å støtte. Arbeiderpartiet og dagens rødgrønne regime har gitt sin tilslutning til mange av de sakene som er viktig for LO.

I Fredriksstad Blad finner Laabak det «høyst beklagelig og forunderlig» at LO og Arbeiderpartiet har inngått en kontrakt om ikke å redusere kommunens inntekt (eiendomsskatt). Frp-lederen har hørt om Faglig/politisk plattform. I det kan man lese at LO og Arbeiderpartiet er enige om «et klart og tydelig ja til bedre kvalitet og utbygging av skole, helse og eldreomsorg i stedet for flere skattekutt». LO og Arbeiderpartiet har sammen slått fast at skattekutt ikke skal gå på bekostning av skole, helse og eldreomsorg. I LO finner vi det høyst beklagelig og forunderlig at Frp-Laabak mener det motsatte.

Faglig/polisk plattform er en samling av de politiske standpunkter byens LO og Arbeiderparti står sammen om. Alle standpunktene er basert på demokratiske prosesser i organisasjon og parti. For å berolige Laabak kan jeg nevne at ingen har bedrevet overgrep og vold for å få gjennomslag for synspunkter.

Faglig/polisk plattform er ikke et internt dokument, men vil bli delt ut gjennom valgkampen og være lett tilgjengelig for alle interesserte gjennom hele neste valgperiode.

Vi i LO legger merke til at Laabak og Kuran synes vår rolle i valgkampen er krevende å forstå. Og storsinnet som vi er, skal vi ikke klandre dem for det. Men enda mer krevende står det for oss å styre kommunen. Så la oss sørge for at Laabak og Kuran slipper å påta seg den oppgaven. Stem rødgrønt!

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 24.april 2015
Ny strid om 1. mai

Høyres Michael Meyer og Frps Bjørnar Laabak ville ikke gi penger til LOs 1. mai-arrangement, som de kalte Aps valgkampstart.

Som i fjor ble Høyre og Frp nedstemt, og flertallet sørget for at LO får 35.000 kroner. Camilla Eidsvold (SV) minnet Meyer og Laabak om at LO har en rekke medlemmer som ikke tilhører venstresiden.

– Det er uopplyst å sette spørsmålstegn ved 1. mai, sa hun. Hans Ek (Sp) pekte på 1. mais betydning i utviklingen av velferdssamfunnet i Norge.

– Det er verdt å ta vare på dagen, om vi er medlemmer av LO eller ikke er underordnet, sa Ek som også pekte på at pengestøtten skulle gå til kulturarrangementer, kor og korps.

Bjørnar Laabak ble minnet om at Frp tidligere hadde støttet 1. mai-arrangementene.

– 1. mai i Fredrikstad skiller seg ut fra andre kommuner. Her i byen har LO gjort dagen til en del av den rødgrønne valgkampen. Vi stoppet å støtte 1. mai-arrangementet da dagen ble de rødgrønnes valgkampstart, påpekte Laabak.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 16.februar 2015
FB mener: LO-assistert opponering fra Fredrikstad Ap

Det lykkelige ekteskapet mellom Fredrikstad Arbeiderparti og LO startet med flørting før lokalvalget i 2011. Beilingen endte raskt i en skriftlig avtale om å holde sammen i tykt og tynt. Arbeiderpartiets medgift var «nei til privatisering av skole, helse og eldreomsorg». Det kunne - naturlig nok - landets største fagorganisasjon ikke motstå. LO lovte troskap ved valgurnene, og sikret rødgrønn seier. Ut med Frp-Eva Kristin og inn med Ap-Jon-Ivar.

Som fornuftsektepar var partene enige om å evaluere samlivet etter et par år. Konklusjonen var rosenrødgrønn. Herr og fru Fredrikstads hvetebrødsmåneder har vært bare idyll. LO er strålende fornøyd med at Ap har stanset alle tilløp til privatisering. Her i byen har verken det folkelig ønskede Wang Ung eller privat vaskeri (som trolig leverer rimeligere tjenester enn det offentlige som nå skal bygges) fått se dagens lys. Fredriksstad Blad mener at befolkningen ville vært tjent med motsatt konklusjon i begge disse sakene.

Vi er ganske sikre på at Ap håper på en fornyelse av ekteskapsløftene ved valget til høsten. Nygård og co er allerede i gang med å gjøre seg lekre. La oss like gjerne kalle det starten på den lokale, rødgrønne valgkampen når Fredrikstad Ap erklærer at de vil opponere mot alle endringer den blå regjeringen måtte få vedtatt i Arbeidsmiljøloven. Fredrikstad kommune - byens største arbeidsgiver - vil simpelthen ikke ta hensyn til eventuelle lovendringer som LO ikke liker. Vi mener derimot at det er mye fornuft å spore i arbeidsministerens lovforslag.

Erklæringen fra Ap kom i en pressemelding sendt ut rett før valentinsdagen.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 14.desember 2014
Varsler storstreik

PROTESTERER: Lisbeth Kristiansen, Fagforbundet, Knut Berg, NNN og Frithjof Dattner i Fellesforbundet vil be medlemmene om å delta i en politisk streik i månedsskiftet januar-februar. LO i Fredrikstad reagerer kraftig på regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven og skal holde to timer politisk streik 28. januar.

Fellesforbundets Frithjof Dattner kaller forslaget fra statsråd Robert Eriksson (Frp) fagforeningsknuseri.

– Dette er et angrep på arbeidstagernes rettigheter. Vi risikerer å få et A- og B-lag i arbeidslivet, sier Dattner som frykter at bedriftene vil få et høyt antall midlertidig ansatte.

Advarer mot følgene
Sammen med NNNs leder Knut Berg og hovedtillitsvalgt Lisbeth Kristiansen i Fagforbundet vil han advare mot følgene av omleggingen. Og det er ikke bare arbeidsgivernes nye muligheter til å ansette medarbeidere midlertidig i inntil ett år som de er opprørt over.

– Arbeidsgiverne får større styringsrett og kan pålegge ansatte å ta overtid i inntil 15 timer per uke. Regjeringen vil også tillate langt mer søndagsjobbing, sier Lisbeth Kristiansen som mener at forslaget som ble lagt frem i Stortinget fredag er lite familievennlig.

– Et løsarbeidersamfunn
– Dere reagerer kraftig på at bedriftene kan ta inn midlertidige ansatte. Kan ikke en midlertidig jobb være en vei inn i arbeidslivet for mange unge, et steg på veien mot fast jobb?

– Det får vi ofte høre. Med de nye reglene kan vi i stedet oppleve at en midlertidig ansatt erstattes av en ny og at vi får et løsarbeidersamfunn med en stor gruppe som ikke har fast ansettelse, sier Knut Berg som minner om at ansatte har en prøvetid i dag. Arbeidsgiverne kan bruke denne muligheten.

– For unge familier vil de nye reglene gi en mer usikker tilværelse. De kan bli pålagt mer overtid, og det kan bli vanskelig å få boliglån, påpeker Berg.

– Ikke overraskende
– Men følger ikke Frp og Høyre bare opp løftene i valgkampen. Vi har borgerlig flertall, hva vil dere å oppnå med protestene?

– Ja, Frp og Høyre gikk til valg på å gjøre det lett å ta inn midlertidig ansatte, og forslaget er ikke overraskende. Vi reagerer på maktforskyvningen i arbeidslivet og angrepet på forhandlingsretten.

– Forslaget bryter med formålsparagrafen i arbeidsmiljøloven, sier Frithjof Dattner som opplyser at YS og Unio står sammen med LO og oppfordrer til politisk streik i månedsskiftet januar-februar.

Streik 28. januar
I en pressemelding som ble sendt ut torsdag morgen av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), blir det kunngjort politisk streik 28. januar.

– LO, Unio og YS oppfordrer sine medlemmer til politisk streik mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Streiken vil finne sted onsdag 28. januar klokken 14.00 til 16.00 under hovedparolen «Forsvar arbeidsmiljøloven», melder YS, og fortsetter:

– De tre hovedorganisasjonene, som til sammen representerer om lag 1,5 millioner medlemmer, vil på denne måten markere sin motstand mot økt bruk av midlertidige stillinger, svakere vern når det gjelder arbeidstid med risiko for lengre arbeidsøkter og mer pålagt overtid, samt mer søndagsarbeid.

– Hovedorganisasjonene mener forslaget flytter makt fra arbeidstakerne over til arbeidsgiverne, og svekker fagforeningenes muligheter for å ivareta arbeidstakernes interesser, uttaler YS.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 13.oktober 2014
Demonstrerte mot byregjering

Sterk motstand: De fagorganiserte sier et klart nei til å erstatte rådmannen og formannskapet med et byråd.

Fagbevegelsen sier et tydelig nei til parlamentarisme i Fredrikstad og markerte sin motstand utenfor Hotel City mandag ettermiddag.

Bak demonstrasjonen sto Handel og Kontor, FO, ergoterapeutene, Fellesforbundet, Utdanningsforbundet, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og NNN.

Alle de store fagorganisasjonene i Fredrikstad kommune, og samtlige LO-forbund i byen, går imot forslaget om å opprette et byråd etter valget neste høst.

De fagorganiserte mener at parlamentarisme i Fredrikstad vil svekke lokaldemokratiet og rettighetene til de ansatte. De frykter også at den politiske makten vil overføres til 5-6 heltidspolitikere og at beslutningene vil bli tatt i lukkede rom.

Mandag kveld skal representantskapet i Fredrikstad Ap si ja eller nei til å innføre parlamentarisme etter valget neste høst.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 24.september 2014
Han sier klart nei til byråd

Fredrikstad LO gir Ap følgende melding: Dropp parlamentarisme. LO-leder Arild Johannessen frykter at byen skal styres av et fåtall eksperter.

Med over 9.000 medlemmer i ryggen kaster LO seg nå inn i debatten om byens styringsform.

Johannessen opplyser at alle forbundene og hele LO-styret står bak vedtaket om å si nei.

Lukkede møter
– Vi vil beholde formannskapet som er bredt sammensatt, og hvor også mindretallet har en stemme. For å sitte i et byråd er det ikke noe krav å være folkevalgt.

- Vi ser en tendens til at byrådet blir rekruttert av høyt utdannede eksperter. Dette er en kime til et teknokrati, sier Johannessen til FB.

LO-lederen legger vekt på at prosessene må være så åpne som mulig og sier at en byrådsløsning er en innsnevring.

I motsetning til formannskapsmøtene kan møtene i byrådet lukkes for allmennheten. Sivilombudsmannen er kritisk til at politiske prosesser blir lukket på denne måten.

– I et formannskap er også flere involvert, sier LOs leder.

Makt hos politikerne
– Men er det ikke slik at de reelle avgjørelsene også tas bak lukkede dører i dag, på flertallspartienes gruppemøter?

– Det vil alltid være noen som snakker sammen uten at mediene og allmennheten er til stede. Det er en viktig forskjell på et åpent formannskap og et lukket byråd, sier

Johannessen som heller ikke ser noen grunn til å fjerne rådmannen og erstatte med et byråd:

– Makten ligger uansett hos politikerne. Hvis rådmannen har fått for mye makt, slik noen hevder, er det i så fall politikerne som har gitt ham den.

Vi vil beholde formannskapet som er bredt sammensatt, og hvor også mindretallet har en stemme.

– Lyttet til LO
Atle Ottesen, leder i Fredrikstad Ap, er ikke overrasket over LOs nei til parlamentarisme.

– Det var tidlig kjent. LOs fylkeskonferanse stilte krav til oss om å beholde medbestemmelse. Derfor har vi sagt at administrasjonsutvalget skal bestå, og alle sakspapirer skal følge saken frem til bystyret.

Han avviser at parlamentarisme betyr mindre demokrati.

– En parlamentarisk modell utfordrer ikke bredden i lokaldemokratiet. I 1884 flyttet Stortinget makt fra embetsmenn til folkevalgte. I Fredrikstad kan makten flyttes fra byråkratiet til folkevalgte.

- Vi får altså mer demokrati – ikke mindre. Vårt eget partidemokrati blir minst like viktig som tidligere, sier Ottesen til FB.

- Ikke robust
Terje Moland Pedersen (Ap)har som tidligere statssekretær, flere års erfaring med parlamentarisme.

Han sier til FB at den foreslåtte modellen for parlamentarisme i Fredrikstad ikke virker robust.

– Hvis vi først skulle ta steget og innføre parlamentarisme må vi ha en ordning som fungerer. Det er for snaut å ha et byråd med fem medlemmer, pluss en politisk rådgiver.

- Disse politikerne vil få tunge oppgaver. En byråd for helse og velferd ville få ansvaret for svært mange ansatte og et budsjett på 2,1 milliarder kroner. Å gi en politiker så store oppgaver er tilnærmet umenneskelig, sier Pedersen som minner om at statsråder for tunge departementer har flere statssekretærer og politiske rådgivere.

Han mener også at målene om sterkere politisk styring kan nås gjennom dagens formannskapsmodell.

– Jeg lytter til argumenter fra begge sider og regner meg som skeptiker. Per i dag skal det mye til før jeg vil stemme for å innføre parlamentarisme, sier han.

Etter det FB forstår er det helt åpent hva som blir utfallet av avstemningen på Arbeiderpartiets representantskapsmøte 13. oktober og hva bystyret lander på.

Pedersens skepsis viser at det er langt fra sikkert at flertallet følger ordføreren.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 22.mai 2014
– Det er rå kapitalisme

LO-lederen i Fredrikstad er sterkt kritisk til at hans egen organisasjon har tatt ut det han mener er et enormt utbytte fra Amedia.

Det er snakk om mange hundre millioner kroner i utbytte, om lag 700 millioner kroner i løpet av et par år, sier Arild Johannessen om pengene som Amedias hovedaksjonærer, LO og Telenor, har puttet i sin egen kasse. Amedia eier alle de store avisene i Østfold, deriblant Fredriksstad Blad. – Midlene er tatt ut fordi Amedia har vært god business. Dette er rå kapitalisme som LO burde vært tilbakeholden med, sier Johannessen bestemt.

– I stedet for å ta ut utbytte, burde pengene vært brukt til utvikling i Amedia. LO burde vært mer kreative som eiere, mener han.

LO-lederen i Fredrikstad har mange års erfaring som klubbleder ved Jøtul. Han har vært med på både opp- og nedturer i bedriften. Nå reagerer han ikke bare på LOs kapitalistiske holdning som eier, men også på at det går så fort i svingene når det gjelder kutt i blant annet Fredriksstad Blad.

– Det virker som en forhastet beslutning, sier Arild Johannessen som har studert offentlig tilgjengelig regnskap for årene frem til 2012.

– Fredriksstad Blad har hatt sterke resultat i hvert fall frem til 2012, konstaterer Johannessen, og fortsetter: – Så kommer dårlige resultater for første kvartal i år, og dermed hiver konsernet seg umiddelbart på nedskjæringstoget.

Den lokale LO-toppen etterlyser evne til å tenke alternative løsninger i stedet for nedskjæringer i mediebedriftene.

– Vi har diskutert saken i styret i LO. Vi er bekymret for nedskjæringene i Fredriksstad Blad og hvordan det går ut over det lokale avistilbudet, sier Arild Johannessen.

Aviskutt
Amedia skal redusere driften i konsernet med 500 millioner kroner. I Fredriksstad Blad kan det bety en reduksjon på 13 årsverk av i alt 54 årsverk.

Amedia hadde et resultat før skatt på 798 millioner kr i 2012. Utbyttet var på 121 millioner kr. I 2011 hadde Amedia et resultat på 381 millioner kr og utbyttet var på 575 millioner kr. FB hadde et resultat før skatt på 25 millioner kr i 2012 og 36 millioner kr i 2011.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 26.mars 2014
Ny LO-leder i Fredrikstad

Arild Johannessen (54) ble tirsdag valgt til ny LO-leder i Fredrikstad.

Johannessen tar dermed over ledervervet etter Arne Hansen.

– En hyggelig tillitserklæring, sier 54-åringen til Fredriksstad Blad.

Arild Johannessen har i en årrekke vært klubbleder på Jøtul, første gang i 1993. Han sitter også i styret til ovnsprodusenten og har vært med på både opp- og nedturer ved bedriften.

Han begynte for øvrig å jobbe ved hjørnestensbedriften allerede i 1979.

Når det gjelder ledervervet i LO, ser han på det som et nytt kapittel i fagforeningsarbeidet.

– Det vil bli mer arbeid med det lokalpolitiske. Jeg har stort sett hatt tillitsverv ved Jøtul. Derfor skal det bli interessant å komme seg litt utenfor portene på Kråkerøy, smiler den nyvalgte lederen.

– Det vil på en måte bli en ny arena, avslutter Arild Johannessen.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 20.mars 2013
Arne Hansen (52)


Nr. 19 på Maktlisten

Om Arne Hansen:

Leder for LO Fredrikstad.
Mangeårig tillitsvalgt i Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund (NNN).
Skattbar inntekt på 216.363 og 0 i formue i 2011.
Gift og bosatt på Rolvsøy.

FBs begrunnelse
Ingen skal undervurdere fagbevegelsens kraft og styrke. LO-leder i Fredrikstad, Arne Hansen, har 12.000 medlemmer i sine rekker. Det er like mange som det er innbyggere i Råde og Hvaler til sammen.

Det er ingen tvil om at Arbeiderpartiets brakvalg for to år siden – hvor partiet fikk kloss opptil 50 prosent av stemmene – langt på vei skyldes LOs innsats. Det mye omtalte «prosjekt rødgrønt Fredrikstad» var en formidabel mobilisering fra Hansen & co. – så vel økonomisk som humant.

Mange mener båndene mellom LO og de styrende partiene i kommunen er for tette. Det hersker i hvert fall ingen tvil om at Arne Hansen og de øvrige lokale LO-toppene ønsker gjennomslag for sine viktigste saker. Og det får de: Alle de viktigste sakene for de borgerlige partiene i forrige periode – konkurranseutsette tjenester og legge pensjonsavtalen ut på anbud – er nå skrinlagt.

Hansens vurdering:
– Landsorganisasjonen i Fredrikstad er en stor organisasjon, og vi har makt. Nå som Fredrikstad er Arbeiderparti-styrt, så legger vi ikke skjul på at vi har mange påvirkningsmuligheter. Vi har ambisjoner om innflytelse og bruker manifestet vårt. Vi har fått gjennom mye, men mye står også ugjort.

LO jobber på vegne av hele 12.000 medlemmer i Fredrikstad.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 21.februar 2013
Politiserer i LO


Fornøyde: Fellesforbundets Fritjof Dattner (t.v.), Fagforbundets Lisbeth Kristiansen og LO-leder Arne Hansen er alle storfornøyde med det rødgrønne samarbeidet i Fredrikstad.

LO er godt fornøyd med det rødgrønne samarbeidet i Fredrikstad.

– Vi er kjempefornøyde med at de som styrer byen politisk er på gang, sier leder Arne Hansen i LO Fredrikstad til FB.

Politisk regnskap
I det han kaller faglig og politisk regnskap, lister han opp en rekke saker og områder, som Ap og samarbeidspartnere får æren for. Vesentlig mer heder enn politisk ledelse i forrige valgperiode, naturlig nok.

Sammen med Lisbeth Kristiansen i Fagforbundet og Fritjof Dattner i Fellesforbundet lister han opp eksempler:

– Nei til konkurranseutsetting av velferdstjenester, nei til salg av kommunale selskaper og ja til å bygge ut velferd, bedre skole, eldreomsorg og kulturlivet, sier Hansen.

LO mener organisasjonen også får gehør for bedre vikarordning, flere lærere og barnehageansatte, og bedre infrastruktur til industrien og innbyggerne. LO gir også rødgrønt samarbeid æren for at Fredrikstad blir en mer attraktiv by.

Kamp for Daghøyskolen
– Vi er i en bakevje og ligger for langt unna E6. Derfor tror jeg det må jobbes videre med å få til et industriområde på Årum, sier Fritjof Dattner.

Han er naturlig opptatt av industribedriftene, og mener rødgrønn politisk ledelse er med på å sikre industriarbeidsplasser.

LO beundrer også Daghøyskolen, som et viktig verktøy for sosial utjevning i Fredrikstad. – Det er stadig en kamp om Daghøyskolen, og foreløpig videreføres den, sier Dattner.

Glad for gratisferge
LO er også strålende fornøyd med gratis fergeforbindelse i Fredrikstad sentrum. Dette var ordfører Jon-Ivar Nygårds idé. LO ønsket seg bedre ferge, men fikk gratis ferge.

– Det ble undertegnet en forpliktende avtale, et politisk manifest, i 2010. Det er viktig at det ikke blir en sovepute for det politiske samarbeidet. Vi vil følge opp at løftene overholdes, sier Lisbeth Kristiansen.

Videre oppfølging går mot deltidsstillinger, mest i helsesektoren og skolen, hvor det er utstrakt bruk av deltid.

– Det er mye å jobbe videre med. Vi ønsker både mindre bruk av vikarer, og flere fulltidsstillinger, sier hun.

– De tenker for mye på politikk
Gamleordfører Eva Kristin Andersen mener LO bør konsentrere seg om arbeidstagerne de representerer.

– LO går altfor langt politisk. De burde jobbe mye mer med de oppgavene de egentlig skal gjøre, nemlig å hjelpe arbeidstagerne de representerer gjennom forbundene, sier tidligere ordfører Eva Kristin Andersen (Frp) til FB.

Konkurranse
Etter å ha sett på det politiske regnskapet til LO, konkluderer hun kjapt. Andersen mener at mange av de konkrete punktene LO er tilfreds med, langt fra er gjennomført eller ferdige.

– Å konkurranseutsette tjenester, betyr bare å skjerpe konkurransen slik at kvaliteten blir bedre. NHO viser stadig eksempler og solskinnshistorier som beviser forbedringer etter økt konkurranse, sier Andersen.

Ikke gratis
– Gratisfergen er egentlig ikke gratis. Det er bilistene som må betale. Det virker fint og hyggelig, men ingenting av det kommunen gjør er gratis, sier hun.

Hun mener bilistene får regningen i form ar parkeringsavgifter. Og om ikke så altfor lenge kommer også bompengene.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 29.juni 2012
Svein Roald Hansen har mistet LOs tillit

Den profilerte AP-politikeren skal ha mistet støtten fra fagbevegelsen.

Ifølge NRK Østfold er det ingen instanser i LO i fylket som ønsker at Svein Roald Hansen skal få fornyet tillit på Østfold-benken i Stortinget.

Heller ikke LO Fredrikstad skal støtte Hansen, noe de imidlertid gjorde før forrige stortingsvalg. Nå gir de sin tillit til Thor Erik Forsberg fra Sarpsborg.

På nominasjonslisten til den lokale foreningen er det kun ett navn fra Fredrikstad: Siri Martinsen. Hun jobber som fylkessekretær for Arbeiderpartiet. Fredrikstad LOs liste ser slik ut:

Thor Erik Forsberg, Sarpsborg
Siri Martinsen, Fredrikstad
Stein Erik Lauvås, Marker
Irene Johansen, Moss

Ifølge NRK Østfold skal misnøye med Hansens syn på vikarbyrådirektiv-saken (Hansen var for), lite jobbing for Østfold og alderen hans være årsaker til at han nå har mistet støtte.

Verken LO Fredrikstad eller Hansen selv ønsker å kommentere saken overfor NRK.

Det gjør heller ikke LOs distriktssekretær Ulf Lervik. Han sitter i APs nominasjonskomité, som etter sommeren skal legge frem en liste på tjue navn for partiets medlemmer.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 2.juni 2012
Streiken fortsetter i Fredrikstad


Leder i Fagforbundet Fredrikstad, Lisbeth Kristiansen, sier at løsningen i staten ikke får noe å si for situasjonen i Fredrikstad.

LO og YS kom til enighet med staten i morgentimene lørdag. Men i Fredrikstad fortsetter streiken som før.

Det får ingenting å si for Fredrikstad kommune, bekrefter leder i Fagforbundet Fredrikstad, Lisbeth Kristiansen.

– Så vidt jeg kjenner til er det ingen fra LO Stat eller YS Stat som er tatt i streik i Fredrikstad. Våre medlemmer fortsetter å streike, sier Kristiansen.

Hun har kun lest nettavisene når f-b.no prater med henne, og har ikke fått noen opplysninger fra forbundet sitt sentralt.

– Hva som skjer nå vet jeg ikke. Det kan hende at vi begynner å forhandle med KS i løpet av dagen, men det er veldig vanskelig å si.

Ifølge Kristiansen er det ingen automaitkk i at statlig enighet fører til en snarlig løsning for kommunal sektor.

– LO Stat og LO Kommune har forskjellige krav. Men det er klart at staten legger føringer for kommunene, og antakeligvis vil dette få noe å si, sier lederen.

Selv om partene skulle begynne å forhandle, vil streiken allikevel trappes opp dersom det ikke er noen løsning onsdag morgen.

– Uansett om forhandlingene er i gang, vil vi ta ut flere da, avslutter Kristiansen.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 11.september 2011
– LO tenker bare «meg, meg, meg»

Ordfører Eva Kristin Andersen beskylder LO for å tenke mer på de kommuneansatte enn tjenestene til innbyggerne i Fredrikstad.

Nå tar hun et voldsomt oppgjør med den lokale LO-ledelsen og deres ambisiøse prosjekt «Rødgrønt Fredrikstad 2011». Ordføreren mener den mektige arbeidstagerorganisasjonen tenker kun på egne medlemmer.

– Jeg blir trist
– Det jeg ser LO Fredrikstad driver med nå i valgkampinnspurten, gjør meg bare trist, sier Andersen.

Som folkevalgt skal det aldri være tvil om at det er levering av best mulig tjenester til innbyggerne som er aller øverste prioritet. Vilkårene til de ansatte i kommunen er selvsagt også viktig – la det ikke være tvil om det – men det kan ikke overskygge det faktum at vi først og fremst skal levere en best mulig skole og eldreomsorg til Fredrikstads innbyggere.

Hun går nå kraftig i rette med den lokale LO-ledelsen.

– Det er helt sentrale personer i LO Fredrikstad som ser ut til å tenke mest i retning «meg, meg, meg» og det gjør meg som sagt veldig trist.

Fyrer løs mot Gundersen
– For å kalle en spade for en spade: Sikter du her til Tore Leif Gundersen (leder for LO Fredrikstad) og William Gulbrandsen (leder av Fagforbundet Fredrikstad, det største LO-forbundet).

– Ja, det gjør jeg.

Ordføreren sier hun er oppriktig bekymret for hvilken vei Fredrikstad kommune vil bevege seg dersom de rødgrønne partiene tar over makten.

– Kommunen står midt oppe i flere helt nødvendige fornyings – og effektiviseringsprosesser. Prosesser som er nødvendige for å få mer ut av hver skattebetalerkrone. Jeg frykter at et rødgrønt styre – som har fått enorm støtte og drahjelp av LO gjennom hele valgkampen – først og fremst føler seg forpliktet til å tenke på de ansatte, sier hun.

– Ikke noe takk for sist
– Dere har selv blitt beskyldt for å ha hatt en dårlig tone med LO de fire siste årene og gang på neglisjert hovedavtalens bestemmelser. Er dette et takk for sist i det som kan være din siste uke som ordfører?

– Jeg legger ikke skjul på at forholdet til LO i perioder har vært trøblet, men dette handler ikke om det. Jeg vil rett og slett si ifra hva som kan vente etter valget, avslutter ordføreren.

– Selvsagt er vi opp tatt av tjenestene
LO-leder Tore Leif Gundersen benekter at det rødgrønne prosjektet kun dreier seg om de kommuneansatte.– Dette blir jo helt feil fra ordføreren og det føyer seg inn i rekken av angrep fra høyresiden, hevder Gundersen.

– Selvsagt er LO opptatt av tjenestene til innbyggerne i Fredrikstad. Vi ønsker at de skal være så effektive og kvalitetsmessig gode som mulig. Men for å få til det så må også de som skal levere – de ansatte – føle at deres rettigheter blir ivaretatt.

– Derfor blir det feil, slik ordføreren gjør, å si at de ansattes rettigheter betyr mer enn tjenestene. Det er rett og slett to sider av samme sak.

Han viser samtidig til at LOs rødgrønne prosjekt favner langt bredere enn de kommuneansatte.

– Samtlige 21 LO-forbund er med, også de som er organisert i privat sektor, sier Gundersen.

Også Fagforbundets leder i Fredrikstad, William Gulbrandsen, slår tilbake mot ordføreren.

– Dersom hun hadde tatt seg tid til å lese vårt materiale, så ville hun sett at vi har stilt partiene totalt 45 spørsmål om alt fra veier til næringsliv og faglige rettigheter. Dette dreier seg om langt mer enn rettighetene til de ansatte i kommunen. Ordføreren burde heller konsentrere seg om å svare på de brevene og leserbrevene vi har sendt henne med konkrete spørsmål om blant annet konkurranseutsetting. Vi har ventet i to måneder, sier Gulbrandsen.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 31.august 2011
Det offentlige skal ta ansvar

Leserbrev - TORE LEIF GUNDERSEN, LEDER LO FREDRIKSTAD

Fredrikstad kommune står nærmest den enkelte innbygger og det ledd i beslutningskjeden som forvalter politikken og er den offentlige «administrator» av lokalsamfunnet. Det er der vi holder til. Fredrikstad kommune utøver mange og store fellesoppgaver, som berører hverdagen for den enkelte innbygger, og legger viktige rammer for utviklingen av det lokale arbeids og næringslivet.

LO i Fredrikstad vil ha et sterkt lokalsamfunn. Vi mener det offentlige skal ha ansvar. Det betyr etter vår mening at det offentlige skal drive virksomheten. Som arbeidstagere og som innbyggere er det viktig at felleskapstilbudene rundt oss fungerer. I dagens samfunn bør rett til barnehageplass, skolefritidsordningen, skole og helsetjenester og eldreomsorg være en selvfølge. Fellesskapsløsningene må derfor styrkes.

Fredrikstad kommune har også en viktig rolle å spille for å støtte opp under og styrke det frivillige kultur- og idrettsarbeidet. Kulturhus og idrettsanlegg er etter vårt syn en viktig kommunal oppgave i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Kommunen må verne om arealer for å sikre et godt friluftsliv.

LO i Fredrikstad mener at:
Det offentlige skal ha ansvar for helsetjenester, eldreomsorg, skoler og barnehager, og at dette i all hovedsak skal drives i offentlig regi.
Velferdstilbudene i kommunen må styrkes.
Kultur og idrettstilbudene i kommunen må styrkes.
Kommunen må sikre et godt friluftsliv, ta vare på miljøet og allemannsretten.

Stem rød/grønt

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 30.august 2011
Handler om mye mer enn åpningstider

Leserinnlegg av Grethe Berntsen og LO Fredrikstad

Det kommer frem av innlegget at Laabak hevder at LO og LO Gundersen ikke ser noen utfordringer med grensehandelen. Det er vel ingen tvil om at grensehandelen er en utfordring for handelsbransjen i grenseområdene, men denne utfordringen løses ikke ved at Norge gjør en lovendring når det gjelder åpningstidene. Grensehandelen har eksistert i mange år, og er nok mye mer sammensatt enn kun å skylde på åpningstidene alene.

Derimot syntes jeg at vi her hos oss skal være glad for at vi har en fylkesmann som respekterer det lovverket vi har rundt åpningstider. LO har så stor tillit til folk at vi tror hver og en er i stand til å få handlet det de trenger selv om butikkene har stengt på søn- og helligdager. Før klarte folk det til tross for at butikkene stengte mye tidligere hver dag, og at det heller ikke var bensinstasjoner som solgte mat.

Vi sier ikke at vi vil tilbake til slik det var, bare at det er helt unødvendig å omgå det lille lovverket som vi faktisk er så heldige å ha her i Norge. Rammevilkårene for Norge og Sverige vil aldri kunne bli like – vi snakker om to forskjellige land med forskjellige lovverk og forskjellige lønns- og arbeidsvilkår. Dette er vel noe vi alle bare må akseptere.

Laabak viser til en enorm økning av omsetning fra 2004 til 2010 – det han imidlertid glemmer å si, er at det samme kjøpesenteret også nesten er doblet i areal i sammen tidsrom. Grensehandel er mye mer sammensatt enn at det bare er å plukke ut en påstand her og der.

Ansatte i varehandlene i Norge trenger også en fridag sammen med sin familie, sine barn og sine venner. La søndagen forbli en dag til hygge og nytte, og la oss ikke tvinge flere ut i jobb på disse dagene enn de vi strengt tatt er nødt om.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 27.august 2011
Skivebom om LOs rolle

I FB sin lederartikkel 25.8 omtaler man at LO Fredrikstad stenger de borgerlige partiene ute og at man kun er opptatt av de rødgrønne partiene.

LO Fredrikstad er en organisasjon som blant annet jobber for sine medlemmers faglige rettigheter. LO Fredrikstad er ikke et politisk parti, men en arbeidstagerorganisasjon som søker politisk innflytelse der faglige rettigheter blir ivaretatt.

LO Fredrikstad har siden 08 vært åpne på at de ønsker et politisk skifte i Fredrikstad ut ifra politisk retning. Vi har frontet våre saker som nei til privatisering, sosial dumping, bevare faglige rettigheter og retten til heltid, blant annet. I disse store og viktige politiske sakene er det tydelige skillelinjer mellom venstre- og høyresiden i Fredrikstad.

Vi har hatt en stor undersøkelse mot alle politiske partier i Fredrikstad, hvor alle partier har deltatt. Vi har paneldebatter og andre arrangementer hvor politikere både fra venstre siden og høyre siden deltar.

I LO Fredrikstad er vi opptatt av saker og åpenhet. Og vi mener det er totalt skivebom av FB på lederplass å anklage LO Fredrikstad for å utestenge de borgerlige partiene for deres synspunkter.

Vi mener at vi i LO er meget inkluderende. Vi driver valgkamp, men vi vil alltid søke støtte der hvor vi får gjennomslag for våre medlemmers rettigheter.

Til slutt er det viktig å påpeke at vi flere ganger i intervju med FB har vært åpen og opptatt av å få frem våre saker i media uten å ha lykkes, og her mener vi FB da ikke er like åpne for det vi står for.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 19.august 2011
Bruker 300.000 kr

LO Fredrikstad har fått 300 000 kr fra Landsorganisasjonen sentralt for å skaffe byen en rødgrønn ordfører. I tillegg kommer frivillig arbeid.

Nå har LO Fredrikstad lagt frem et fullspekket aktivitetsprogram frem til valgdagen 12. september. Få partier kan vise til noe lignende. For LO er målet klart: Maktskifte i rådhuset.

– Dere har kun invitert opposisjonspartiene til seminarer for et rødgrønt Fredrikstad. Hvorfor si nei til mulige samarbeidspartier som KrF?

– KrF tok et politisk valg i 2007 ved å støtte høyreblokken. Da er det unaturlig for oss å trekke dem inn i det rødgrønne prosjektet. KrF har også stemt for konkurranseutsetting av sykehjem, påpeker LO-sjef Tore Leif Gundersen.

Han avviser kritikk fra Høyre og Frp om at LO opptrer som et politisk parti i valgkampen.

– Vi følger opp et vedtak på LO-kongressen. LO har hatt et nært samarbeid med Ap i over 100 år og utviklet velferdsstaten. LO er en åpen og demokratisk organisasjon. En spørreundersøkelse som vi har hatt blant de politiske partiene i Fredrikstad bekrefter at det er de rødgrønne som støtter våre interesser. Da er det naturlig å engasjere seg for et rødgrønt Fredrikstad, sier han.

Debattmøter på Katti
I ukene som kommer skal LO reise rundt på en rekke bedrifter for å skaffe oppslutning for et rødgrønt maktskifte. Byens ordførerkandidater skal spørres ut på tre folkemøter på Katti. Første kveld blir tirsdag 23. august hvor arbeidstidene i varehandelen er hovedtema. Tirsdag 30. august står industri og samferdselsutfordringer på programmet, mens siste Katti-kveld, onsdag 7. september, er viet privatisering.

– Møtene er åpne for alle, og vi håper på en frisk meningsutveksling, sier Gundersen.

Valgkampen toppes 6. september. Da kommer LO-sjef Roar Flåthen. Han skal besøke Stabburet, Smedbakken sykehjem og Leie barnehage.

– Vårt rødgrønne prosjekt blir lagt merke til i Norge. Andre bykommuner ønsker å lære av våre erfaringer, sier Tore Leif Gundersen.

Spurte medlemmene
– Hvilke hovedkrav har dere til partiene i høst?

– Vi har spurt våre 11.000 medlemmer om hva de synes var viktigst å få gjennomført og har fått 2800 svar. På dette grunnlaget stilte vi spørsmål til partiene, opplyser Gundersen. Ett av hovedtemaene er konkurranseutsetting, hvor LO fortsatt sier et klart nei.

– Her ser vi en todeling i Fredrikstad-politikken som følger skillet mellom de rødgrønne og de borgerlige, sier han.

LO tar avstand fra salg av kommunale eiendommer, og merker seg at KrF, Frp og Folkets stemme er åpen for slag. Ifølge LOs valgbrosjyre tar Venstre, Frp og Høyre ikke avstand fra å selge Frevar og Fredrikstad energiverk.

– Vi ønsket å få vite om partiene ville ta avstand fra mer midlertidige ansettelser. Svarene viste en klar todeling, mellom de rødgrønne partiene som støtter vår holdning for flere faste ansettelser og dagens posisjonspartier som ikke avviser å øke omfanget av midlertidige ansettelser, sier han.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 18.august 2011
Etterlyser respekt fra LO

Ola Storli (H) mener LO i Fredrikstad har opptrådt respektløst etter terror- aksjonen på Utøya, og får svar på tiltale.

Storlis frustrasjon bunner i at LO har hatt et banner hengende over gågaten i sommer, samt hatt annonser i Demokraten i en periode hvor han mener slikt ikke skulle ha forekommet.

– Det er overraskende at banneret har fått henge i en periode man har bestemt at det ikke skulle drives valgkamp. Men det som jeg nesten synes er verre, er at LO har annonsert i Demokraten flere lørdager på rad: «Stem rødgrønt.» Det ser jeg på som et klart brudd på bestemmelsene som gjelder for politiske partier som skal drive valgkamp, sier Storli.

– Jeg spør meg om de i det hele tatt har noen respekt for ofrene på Utøya. Og ønsker LO bare å ha politisk makt og innflytelse – men ikke å ta politisk ansvar? spør han.

Han hevder at organisasjonen også «tyvstartet» den dagen da valgkampen begynte og alle partier var enige om å ikke gå igang på stands i gågaten før klokken 12.

– De delte ut roser og programmer, hevder han.

Leder for LO i Fredrikstad, Tore Leif Gundersen, er oppgitt:
– Jeg blir trist av å høre dette. Det blir et nivå på debatten som vi overhodet ikke ønsker, og vi kommer ikke til å svare Storli på dette, sier han.

Banneret har hengt der siden fagbevegelsens dag, sier Gundersen:

– Det har ikke noe politisk innhold – det står bare at vi bryr oss. Når det gjelder annonseringen, har vi støttet Demokratens fotokonkurranse i sommer. Dessverre kom det med en annonse der, og det er bare å beklage.

Gundersen er også uenig i Storlis påpekning om at organisasjonen startet valgkampåpningen i gågaten før tiden:

– Jeg har undersøkt, og ingen delte ut noe somhelst før klokken 12. Det er jeg sikker på. Og jeg håper virkelig ikke at debatten i valgkampen fortsetter på det nivået Storli nå setter.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 12.juli 2011
Styrker bånd til LO

Fredrikstad LO og Ap har undertegnet en forpliktende avtale foran høstens valgkamp. Ola H. Storli (H) trekker en historisk parallell til Mussolinis Italia.

– Jeg sier ikke at Ap og LO er fascister. Men dette manifestet representerer et demokratisk problem, noe både LO og Ap bør innse. Bindingen mellom et parti og en arbeidstagerorganisasjon var ett av kjennetegnene ved fascismen i Italia på 1930-tallet, sier Storli.

– Han er sjalu
Ap-leder Atle Ottesen stusser over Storlis sterke kritikk mot avtalen og mener at reaksjonen skyldes ren misunnelse.

– Høyre kan ikke vise til noe tilsvarende og er bare sjalu, sier Ottesen til FB. Han forsvarer avtalen og avviser at den er et demokratisk problem.

Del på Facebook
– Alle beslutninger er tatt i full åpenhet, av to demokratiske organisasjoner. Alt snakk om korrupsjon og kameraderi faller på sin egen urimelighet. Vi har inngått avtalen med LO for å få tettere kontakt med næringslivet og for å kunne løse vanlige folks problemer. Vi hadde en tilsvarende avtale foran forrige valg. Det nye er at manifestet er mer detaljert enn tidligere, sier Ottesen.

Felles manifest
LO og Ap vil samarbeide for å få et politisk skifte til høsten.

– Vi skal føre hver vår valgkamp. Men det er naturlig å vise at vi har et felles verdigrunnlag, sier Ap-lederen.

I manifestet går Aps Atle Ottesen og LOs Tore Leif Gundersen mot privatisering av skolen og helse- og eldreomsorgen.

De konkluderer også med at det borgerlige flertallet har tømt kommunekassa og redusert de kommunale tjenestene på mange områder.

Storli mener at Ap og LO driver skremselspropaganda og tror velgerne ikke lar seg lure.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 2.juni 2011
Demokraten skvises

Demokraten gjorde som A-pressen ga beskjed om : si opp tre eller legg ned. Nå presses avisen både av LO i Fredrikstad og Norsk journalistlag.

Problemene for byens nummer to-avis vil øyensynlig ingen ende ta:

Mannskapet som skal drifte utgivelsen av Fredrikstadavisa Demokraten er nå skåret helt inn til benet. Nedskjæringen som kom for kort tid siden medførte reduksjon av staben fra 10,7 til 7,7 årsverk.

For redaksjonens del er nedbemanningen som er varslet fra 6,0 til 4,0 årsverk.

Sett bort fra ansvarlig redaktør og disponent Tomm Pentz Pedersen, er det meningen at fire redaksjonelle medarbeidere skal fylle Demokratens spalter tre dager i uken. Én av dem er avisens mangeårige redaktør Helge Solheim, som skriver kommentarer, og som ellers har en mer administrativ stilling knyttet til produksjonen.

Aktive reportere vil etter siste nedskjæring være en fotograf, en nettansvarlig og en sportsjournalist.

En av avisens to sportsjournalister samt avisens mangeårige reporter Arne Børresen er oppsagt - med den økonomiske situasjonen som begrunnelse.

Ansvarlig redaktør Tomm Pentz Pedersen varslet i interne møter blant annet den løsning på driftssituasjonen at mer fellesstoff skal brukes fra Sarpsborg Arbeiderblad, samtidig som vikarer skal leies inn for å kunne fylle spaltene med tilstrekkelig Fredrikstad-stoff.

Dette har fått enkelte ansatte til å se rødt.

NJ ber om møte
Onsdag mottok redaktøren i Demokraten et brev fra Norsk Journalistlags (NJ) advokat August Ringvold, der det kreves forhandlinger i forhold til oppsigelse av arbeidsforholdet.

NJ er blant annet interessert i å få klarlagt om «det ved nedbemanningen oppstår større behov for bruk av frilansere eventuelt tilleggsvikarer» etter at to mann er sagt opp.

– I mine samtaler med klubben og de tillitsvalgte synes det uklart hvordan avisen skal kunne utgis tre dager i uken med en bemanning som teller fire journalister etter nedbemanningen, skriver advokat Ringvold til Demokratens redaktør.

LO advarer

– Vi vil advare på det sterkeste mot å leie inn vikarer etter å ha sagt opp to fast ansatte. Det sier Tore Leif Gundersen, LO-leder i Fredrikstad.

– Jeg har tatt dette opp også direkte med redaktøren og i møter med de ansatte. LO kan ikke akseptere en slik løsning. Er det slik Demokraten skal drives, er ikke avisen liv laga, sier LO-lederen.

– Vi mener det er viktig både for den politiske situasjonen i Fredrikstad og for innbyggerne at vi har to aviser som konkurrerer.

– Vi har derfor flere ganger forsøkt å få eierne i tale gjennom våre representanter i konsernstyret, men har ikke lykkes, sier Gundersen.

«Enkelt valg»
– De som har fått oppsigelse ønsket å fratre før oppsigelsestidens slutt, i tillegg har to andre vært sykemeldt. Det sier Demokratens styreleder Pål Inge Karlsen.

– Derfor er daglig leder tvunget til å gjøre bruk av vikarer for å få gitt ut en så god avis som mulig, sier Karlsen.

– LO aksepterer ikke at Demokraten sier opp to ansatte og deretter kompenserer dette ved å leie inn vikarer, sier Tore Leif Gundersen.

Arne Børresen, som er oppsagt i Demokraten, vil få sin sak prøvet ved hjelp av Norsk Journalistlags advokater.

Demokratens redaktør og disponent Tomm Pentz Pedersen ser ut til å ville kompensere oppsigelse av to ansatte ved å leie inn vikarer.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 5.april 2011
Gahr Støre ba om å få tale i Fredrikstad 1.mai

Arbeiderbevegelsen setter inn tungskytset i Frp-styrte Fredrikstad på 1.mai i år: Utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Utenriksministeren ba selv om å få komme til Fredrikstad på arbeiderbevegelsens høytidsdag - ikke minst av hensyn til at Fredrikstad regnes som en viktig by i valgkampåret.

- Det var etter hans eget ønske og han la inn ønsket tidlig. Fredrikstad og Sarpsborg er viktige kommuner for Arbeiderpartiet i valgkampsammenheng, sier politisk rådgiver Tarjei Skirbekk.

Tore-Leif Gundersen, leder LO Fredrikstad, var også meget fornøyd da han fikk beskjeden om at utenriksministeren kommer til Fredrikstad for å være hovedtaler. Heller ikke han legger skjul på at dagen er viktig også i valgkampsammenheng .

Gundersen føler seg temmelig overbevist om at internasjonalt solidaritetsarbeid vil bli et tema i Gahr Støres tale.

– Men jeg håper jo også at han kommer inn på det seriøse arbeidsmarkedet, og tar for seg sosial dumping, faglige rettigheter og hvordan videreføre velferdssamfunnet. Jeg håper at han retter en advarende pekefinger mot markedsutviklingen innen skole, helse og omsorg, sier Gundersen.

– Eller en pekefinger mot det sittende styret i Fredrikstad?
– Det var dine ord. Og jeg vet jo ikke hvor stor kunnskap han har om den politiske situasjonen i Fredrikstad, sier Gundersen.

Hovedtaleren selv er i dag i Helsingfors, der han deltar på nordisk utenriksministermøte, og det har foreløpig ikke lykkes FB å få noen kommentar fra ham selv om 1.mai-talen i Fredrikstad.

Støre skal også tale i Sarpsborg på 1. mai.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 19.mars 2011
– LO vil ta regningen

Jon-Ivar Nygård (Ap) betegner kritikken fra Andersen og Willoch som urimelig og stusser over innblandingen.

– På konferansen deltok det også LO-medlemmer fra flere bedrifter i byen. Det har ikke kommet innvendinger om innholdet i møtet fra noen av disse bedriftene, påpeker Nygård.

Han synes det er merkelig at Ingrid Willoch går så hardt ut mot konferansen, når andre Høyre-representanter tidligere har signalisert at deltagelsen var i orden.

– Det er nok et eksempel på motsetningene innad i partiet, påpeker Nygård.

Tore Leif Gundersen, leder i Fredrikstad LO, har uttrykt overfor FB at ingen skal få bestemme når LO skal ha sine møter og heller ikke hva som skal stå på dagsordenen.

Gundersen viste til at rådmannen har overlatt til virksomhetslederne å avgjøre om de ansatte kan få delta og om det skal gis fri med lønn.

– LO har tilbudt seg å dekke lønnsutgifter for dem som ikke får dekket lønn av sin arbeidsgiver, sa Gundersen til FB.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 6.mai 2010
200 demonstranter tok i mot bystyret

– Det er nærmest historisk at en samlet fagbevegelse i Fredrikstad møter opp, sa LO-leder Tore Leif Gundersen foran gårsdagens bystyremøte i Gamlebyen.

Foran rundt 200 fagorganiserte startet LO-lederen sin appell med å sitere William Gulbrandsen, (Fagforbundets leder), som en gang uttrykte:
Husk: Det er gatas parlament som gjelder.
– Denne samlingen her i dag er gatas parlament, understreket Gundersen mens politikerne passerte på vei inn i bystyresalen.

Alvorlig situasjon
I går skulle blant annet bystyret ta stilling til fremtidens trafikkpakke for Fredrikstad og de dramatiske kuttene i kommuneøkonomien. Og meldingene var klare fra LO som hadde konsentrert seg om tre punkter:

– Vi krever at bystyret tar ansvar for næring og samferdsel i Fredrikstad-distriktet

– Nei til privatisering

– En anstendig økonomisk politikk.

– Fredrikstad har havnet i en meget alvorlig økonomisk situasjon. Derfor er det helt nødvendig å si ifra, fortsatte Tore Leif Gundersen. – Når budsjettet sprekker, sender man ansvaret ut til ledelsen i de forskjellige seksjonene med klar melding om å få budsjettet i balanse, la ha til.

Må ta beslutninger
Når det gjelder den etter hvert så mye omtalte trafikkpakken som er lagt frem, mente LO-lederen at Fredrikstad ligger mange år etter i utviklingen av en effektiv infrastruktur.

– Vi er vel alle imot bompenger, men vi må innse at skal vi få til en smidigere trafikkavvikling og en konkurransedyktig by, må vi ta noen beslutninger, mente Gundersen. Umiddelbart før gårsdagens bystyremøte startet ga LO-lederen uttrykk for stor tilfredshet angående oppmøtet fra de fagorganiserte.

– Dette viser et kjempeengasjement. At LO og fagbevegelsen samler seg til en slik markering har jeg ikke opplevd i moderne tid, påpekte Tore Leif Gundersen overfor Fredriksstad Blad.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 30.april 2010
LO-leder tror på høy oppslutning 1. mai

Dårlige trafikkløsninger, sosial dumping og manglende finanspakker til samferdsel, står høyt når Leif Tore Gundersen kvasser klørne.

– Denne skal vi henge opp i gågata, forklarer LO-leder i Fredrikstad, Leif Tore Gundersen, mens han ruller ut en lang banner. I morgen gjelder det.

– Flott å våkne opp til musikk
1. mai-komiteen i Fredrikstad har jobbet dag og natt for å bli ferdige til arbeiderbevegelsens viktige markering.

– Alle har stått på og jeg vil gi masse skryt, forteller sjefen. Selv er han i full sving med å gjøre klar«LO-puben», som huses av Katti.

Allerede lørdag morgen vil det bli musikk i gatene rundt i distriktene. Noen korps vil også ledes av en flaggborg.

– Mange synes det er flott å våkne opp til 1. mai-musikk, sier Gundersen.

Klokken 1015 er det bekransing i Domkirkeparken.

Arbeiderkafeen vil være på St. Croix i år. Klokken 11 møtes man der til musikk og dikt for dagen.

Toget vil gå gjennom byen, fra Tollbodplassen, ved 14 tiden og klokken 15 er det tale og appell på Stortorget. Årets taler er arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Gundersen forteller at det i år er samarbeid om arbeid som er tema, hvor arbeidsgivere, kapitalforvaltere, lokale og sentrale politikere, må samarbeide med arbeidstagere.

Sett med Fredrikstad-øyne er det samferdsel, næringsliv og seriøst arbeidsliv som opptar Gundersen.

Opptatt av trafikk
Han varsler et sterkt press på trafikale løsninger.

– Hvis ingen gjør noe med trafikken eller får på plass en finansieringspakke, blir det ikke interessant for nye å sysselsette seg i Fredrikstad.

LO i Fredrikstad vil også presse på for å rydde opp i sosial dumping.

– Vi ønsker et seriøst arbeidsliv og krever ryddighet i forhold til tariffavtaler.

– Jeg håper mange kommer til arrangementet vårt og får høre mer, avslutter han.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 16.april 2010
Svingte kutt-øksa over arbeidernes dag

Mobiliserer – Jeg ser ikke bort fra at kutt-vedtaket til Frp og Høyre resulterer i økt oppslutning om årets 1. mai, sier leder for LO Fredrikstad, Tore Leif Gundersen. Han er i full gang med forberedelsene til årets arrangement.

LO ser rødt etter at Fremskrittspartiet sikret flertall for et kraftig kutt i den tradisjonelle støtten til 1. mai-arrangementet i Fredrikstad.

De siste årene har Fredrikstad kommune bidratt med 40.000 kroner i støtte. I år barberes summen ned til 12.000.

– Politisk ideologi
– Det må mer være mer politisk ideologi enn hensynet til kommuneøkonomien som ligger til grunn for et slik kuttvedtak. Frp og Høyre vil redusere effekten av det som er en høytidsdag for arbeiderbevegelsen, sier leder for LO Fredrikstad, Tore Leif Gundersen. Rådmannen hadde i utgangspunktet foreslått at støtten – av hensyn til kommunens økonomi – i år burde halveres fra 40.000 til 20.000. Men politikerne mente at også det var for mye, og klubbet igjennom 12.000 i formannskapet i går. Under debatten brukte både Høyre og Venstre LOs økonomi som argument for å kutte i støtten.

– En rik organisasjon
– 20.000 kroner til 1. mai vil ta for mye av potten. Vi snakker om en rik organisasjon, som driver politisk arbeid. Jeg ser at det er satt opp 5.500 kroner til foredragsholder, sa varaordfører Ingrid Willoch.

På spørsmål fra FB om hva LO Fredrikstad bruker 1. mai-støtten fra kommunen til, ramser Tore Leif Gundersen opp en rekke elementer ved det tradisjonelle arrangementet: Arbeiderkafé med kulturelle innslag, korps, annonsering og paroler.

– LO har full forståelse for at også vi må ta vår del når det skal kuttes i et stramt kommunebudsjett. Men her snakker vi om det som bør være relativt små penger for kommunen, som oppleves som en voldsom reduksjon for LO, sier Gundersen.

Det siste året har Fagforbundet (det største forbundet i LO) kommet med flere krasse utspill mot det politiske flertallet i Fredrikstad – blant annet på bakgrunn av planene om mulig konkurranseutsetting av renhold og pensjonsavtale.

Skal bruke rundt 100.000
Klimaet blir garantert ikke bedre etter 1. mai-kuttet. – LO har penger på bok. Bruk disse pengene først. LO skal bruke 100 000 kroner til arrangementet, det har gått ut av proporsjoner.

I fjorSlik så det ut under fjorårets 1. mai-arrangement i sentrum. Opp mot 500 personer gikk i tog.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 20.november 2009
LOs Tore Leif Gundersen med klar melding til Svein Roald Hansen

Ikke fornøyd. LO-leder i Fredrikstad, Tore Leif Gundersen, krever at stortingsrepresentantene går ut og forteller folk hva de gjør for å påvirke i en politisk sak .

Det fortalte Tore Leif Gundersen til et godt besøkt halvårsmøte i LO Fredrikstad i Folkets hus i går kveld.

Regjeringens beslutning om avgift på biodiesel var ett av temaene på møtet. LO har kritisert Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter fra Østfold, Svein Roald Hansen og Irene Johansen, for at de ikke har gjort nok i denne saken.

– Har jobbet internt
I dagens FB sier Aps leder i Fredrikstad, Atle Ottesen, at han ikke kjenner seg igjen i denne kritikken. Ifølge ham har stortingsrepresentantene gjort en kjempejobb for å redde arbeidsplassene ved Uniol i Fredrikstad. Men LO-leder Gundersen, som også fikk en prat med Svein Roald Hansen i går, er ikke fornøyd. – Han sa til meg at han har gjort en god del, og jeg svarte: Ok, men da må du fortelle oss det! Du må gå ut i media, refererte Gundersen for den fullsatte salen i Folkets Hus.

– Nest beste løsningen
Kampen skal nå være over i forhold til å hindre biodieselavgiften. Ap-leder Atle Ottesen sa på halvårsmøtet i LO at man nå må gå for den nest beste løsningen og skape best mulig rammevilkår for Uniol. Ifølge Ottesen kan det være mulig å søke om tilskuddsmidler fra et forskningsfond som har 140 millioner kroner i potten.

En annen vei er å jobbe for en økning i andelen biodiesel i vanlig diesel.

– Denne saken er en tragedie for industrien i Fredrikstad, heter det i en uttalelse som ble enstemmig vedtatt på LOs halvårsmøte.

I uttalelsen blir det også slått fast at «Avgiftsøkning på biodiesel slik at den blir dyrere enn vanlig diesel er for LO Fredrikstad helt uforståelig. Det er på tide å kreve samhandling mellom teori og praksis når det gjelder klima og miljøutfordringer. For oss virker dette forslaget like logisk som å innføre avgift på rentbrennende vedovner for å stimulere befolkningen til å gå over til koksovner.»

– En drittsak
Tore Leif Gundersen sa på halvårsmøtet at man fra LOs side har jobbet inn mot sin leder, Roar Flåthen, men uten å lykkes.

– Kampen er tapt, sa Gundersen.

– Dette er en drittsak for oss, for å si det helt ærlig, innrømmet Atle Ottesen.

Ottesen ledet halvårsmøtet i LO Fredrikstad på tampen av en lang dag som startet med besøket på Stortinget i Oslo, og et siste forsøk på å stoppe avgiften på biodiesel.

– Vi har gjort det vi kan, for Fredrikstad og Uniol, sa en tydelig sliten Ap-leder til klubbledere og andre som deltok på halvårsmøtet i Folkets hus i Fredrikstad.

Så gikk han hjem med dokumentmappen og en blomstergave under armen.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 30.april 2009
Klare for 1. mai-tog

må kjempe videre 1.mai-tog er fortsatt en viktig arena for markeringen av LOs merkesaker, fremholder Tore Leif Gundersen (nærmest kamera), Annett Evensen og Per Øistein Kivijärvi.

"Arbeid til alle" blir viktigste parolen i LO-seksjonen i årets 1. mai-tog.

"Elendig vær til tross, 300 møtte opp i årets tog," meldte FB etter fjorårets 1. tog i Fredrikstad. Det regnet en skvett i går, men værprognosen er atskillig bedre for årets 1. mai: Null nedbør, sol og lett bris. Og i Folkets Hus ved Stortorvet, ligger plakatene klare.

20-tall paroler
LO-medlemmene kan i år velge mellom et 20-tall paroler, med arbeid til alle som viktigste krav. – Dessuten kommer brannkorpset med sine paroler, opplyser Tore Leif Gundersen, leder i LO Fredrikstad. Renholdsansatte går også i tog, trolig under parolene med nei til privatisering og konkurranseutsetting. Annett Evensen, ungdomstillitsvalgt i LO og ansatt i kulturavdelingen i Fredrikstad kommune, håper å få med seg mange av sine kolleger:

– Jeg har sagt til dem som jobber på Blå Grotte: Her er det bare å komme seg ut i 1. mai-tog!

Må fortsatt sloss
Per Øistein Kivijärvi er tillitsvalgt ved Kronos Titan. Han merker hvordan den globale finanskrisen påvirker norsk eksportindustri:

– Vi har fortsatt drift ved fabrikken, men den er redusert, opplyser tillitsmannen, og hevder at finanskrisen viser hva som skjer når markedet overlates til seg selv.

– Markedsliberalismen klapper alltid sammen før eller siden, supplerer Tore Leif Gundersen.

Sterk statlig styring og opprettholdelse av fagbevegelsens rolle er fanesaker for LO.

– Nå må vi ivareta faglige rettigheter, sikre stillingsvern og fortsatt åttetimersarbeidsdager, sier LO-representantene.

Arbeiderpartiets nye partisekretær, Raymond Johansen er hovedtaler i morgen, mens Dag Thoresen fra partiet Rødt skal holde appell.

Samler venstresiden
– Vi samler fagbevegelsen og hele venstresiden, sier Gundersen, og erklærer at han vil fastholde den linjen, selv om enkelte Ap-medlemmer ikke er helt enig i den kursen mot kommunevalget i 2011.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 20.april 2009
- En sterk hovedtaler

Raymond Johansen og Jens Stoltenberg under Arbeiderpartiets landsmøte.

Timingen kunne ikke vært bedre for LO i Fredrikstad når den nye partisekretæren i Arbeiderpartiet inntar talerstolen 1. mai.

Det ble ikke spart på lovordene da Arbeiderpartiets valgkomité presenterte sin enstemmige innstilling til ny partisekretær.

- Raymond nyter bred tillit i partiet. Han har sterke røtter i arbeiderbevegelsen og lang erfaring fra organisasjonsledelse, lokalpolitikk og regjeringsarbeid. Hans sterke internasjonale engasjement er velkjent og respektert, i tillegg har han i mange år vært engasjert i frivillig idrettsarbeid på flere nivåer, sa lederen, Hill-Marta Solberg.

- Stor påvirkning
1. mai skal Raymond Johansen tale for Fredrikstads innbyggere, etter en tale i Sarpsborg først.

- Vi er selvsagt veldig fornøyd med årets taler, sier leder i LO Fredrikstad, Tore Leif Gundersen, til f-b.no, og understreker at det ikke er hverdagskost å få en nyvalgt partisekretær til byen.

Det er Arbeiderpartiet i Østfold som står bak "ervervelsen", men Gundersen mener at det ikke kunnet passet bedre med Raymond Johansen enn det gjør 1. mai. Det er nemlig ikke mange taler han rekker før han blir hovedtaler i Fredrikstad.

- Arbeiderpartiet har lang tradisjon for å ha partisekretærer som er sterke ideologiske personligheter. De er kjent for å ha stor påvirkning på Arbeiderpartiets politikk, forklarer Gundersen.

Gundersen tror det blir ekstra viktig med en person som Raymond Johansen på talerstolen på torget.

- I Fredrikstad har vi en uoversiktelig politisk situasjon og nettopp derfor er det så viktig å mobilisere, noe vi vil gjøre med en så sterk hovedtaler, forklarer han.

- Vanskelig
Johansen har tidligere uttalt at han mener hovedoppgaven ligger i å videreføre Arbeiderpartiets tradisjon, og samtidig ha fokus på kontinuerlig fornyelse.

Gundersen tror at hovedfokus kommer til å være på sysselsettingsproblematikken.

- Vi har en global finanssituasjon som er vanskelig. Hovedjobben til en fagorganisasjon er å jobbe mot arbeidsledighet. Det blir et tema i høysetet på 1. mai, slår han fast.

Selv har han ikke møtt Johansen, men sier han ser frem til å treffe ham.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 30.mars 2009
Langet ut mot de blå

Ikke overraskende vanket det solide ørefiker til det politiske flertallet under Fredrikstad LOs årsmøte i kveld. LO-leder Tore Leif Gundersen delte ut de fleste av dem.

– Det har vært skrevet mye i media om hva LO Fredrikstad «driver med» – det har til og med kommet en interpellasjon i Bystyret om at vi driver valgkamp i arbeidstiden. Og jeg vil si det overrasker meg stort at Frp ikke er klar over at LO, en hundre år gammel organisasjon, har visse politiske verdier, tordnet han.

– Disse verdiene er solidaritet, samhold og omtanke. Og vi vil ha det sånn, vi! Da det senere ble tid for kommentarer fra salen, reiste Jardar Hendricksen seg og sa: – Når vi ser hvordan det politiske flertallet håndterer fagbevegelsen her i byen, forventer jeg faktisk en reaksjon. Denne suverene forakten for Hovedavtalen kan vi rett og slett ikke akseptere!

Frøydis Wroldsen mante deretter til et økt fokus på å besørge et nytt, politisk flertall ved neste valg: – Nå må vi ha både øyne og ører åpne for det som skjer i Fredrikstad. Jeg håper inderlig at vi ser hvor det bærer med det styret vi nå har, og det er viktig at vi samler oss mot et politisk skifte.

Stortingsrepresentant for Ap, Svein Roald Hansen, fulgte opp: – Det dere nå opplever i Fredrikstad, er arbeidsgivere som ikke SER arbeidstakerne sine. Det er et nytt valg også om 6 måneder, og nå må vi sørge for at vi får et styre som ser de ansatte, oppfordret han.

Valget under møtet resulterte i følgende:

Leder: Tore Leif Gundersen
Nestleder: Bjørg E. Valle
Sekretær: Vibeke Lundestad
Kasserer: Gerd Nordaas
Styremedlemmer: Jardar Hendrichsen, Lene Paulsen, Hans Arne Halvorsen, Frithjof Dattner, Dennis Brochs, William Gulbrandsen og Knut Berg.
Varamedlemmer: Ole Vauger, Astrid Brynhildsen, Per Kyvijärve, Britt Langvik og ungdomstillitsvalgt Anett Evensen.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 17.januar 2009
LO ber statsministeren om Jøtul-hjelp

Tore Leif Gundersen, LO- leder i Fredrikstad, ønsker drahjelp fra Jens Stoltenberg for å berge arbeidsplasser ved Jøtul.

Gundersen vil ha regjeringen til å gi et tilskudd til alle som bytter ut eldre ovner med nye og rentbrennende. I går rettet Gundersen oppfordringen til statsministeren. Han håper på positiv respons med det første. For Jøtul rammes sterkt av et dårlig byggemarked.
Østfold Arbeiderparti har også engasjert seg i denne saken.

Flere fordeler
– Vi har kommet med forslag til hva regjeringens tiltakspakke bør inneholde. Og tilskudd ved kjøp av rentbrennende Jøtul-ovner er med, sier sekretær Bjørn Eriksen i Østfold Ap til FB.

I brevet som har gått til Statsministerens kontor heter det: – Jøtul har nå problemer fordi husbyggingen har stoppet. Vi vil på det sterkeste anbefale at det gis tilskudd til å erstatte forurensende ovner med nye rentbrennende, og videre:

– Med dette oppnår vi at de ansatte beholder jobben, bedriften beholder kompetansen og skadelige utslipp fra gamle ildsteder blir fjernet. Dette er et miljøtiltak som Østfold Ap har vært opptatt av i mange år. Nå når dette tiltaket også vil ha en viktig sysselsettingseffekt, må tiden være inne til å iverksette en slik ordning, understreker fylkespartiet.

Til landsmøtet
Ifølge Bjørn Eriksen er det også aktuelt å fremme forslaget på Arbeiderpartiets landsmøte. Fredrikstad har som kjent innført en slik ordning for å få skiftet ut gamle og forurensende ovner. Både LO-leder Gundersen og Østfold Arbeiderparti ønsker å gjøre tilbudet landsomfattende.

Da må Enova i Trondheim, det nasjonale kompetanseorganet for energiøkonomisering, overbevises. Så langt har svaret vært nei. Tilskudd til vedovn har ikke vært aktuelt, kun til ovner med pelletsfyring.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 30.august 2008
- Arbeidslivet i Fredrikstad har blitt mer brutalt

LO-leder Tore Leif Gundersen får ukentlig telefoner fra foreldre som opplever at barna blir utnyttet av arbeidsgivere.

– Arbeidslivet i Fredrikstad har blitt mer brutalt. LOs sommerpatrulje har avdekket flere forhold enn i tidligere år, sier Gundersen.

Reaksjoner fra foreldre
LO-lederen i Fredrikstad forteller at reaksjonene fra foreldrene gjelder lav lønn, lange arbeidsdager uten kompensasjon og mangel på faste arbeidstider.

– Innen hvilke bransjer er problemet størst?

– De fleste henvendelsene gjelder servicenæringen. Typiske steder er gatekjøkken, bensinstasjoner og restauranter, men vi ser også at ungdommer har for dårlige arbeidsforhold i butikkbransjen, sier LO-lederen i Fredrikstad som retter en pekefinger til arbeidsgivere som ikke følger arbeidsmiljølovens bestemmelser. I dag skal LO Fredrikstad ha en storaksjon i gågaten for å rette søkelyset på faglige rettigheter. Flere av de største forbundene vil delta, og det blir kulturelt innslag ved "Brottungær" fra Hvaler-oppsetningen i Brottet tidligere i sommer.

12 000 medlemmer
LO i Fredrikstad og Hvaler har rundt 12 000 medlemmer, et tall som har holdt seg relativt stabilt de siste årene. På nittitallet gikk antallet LO-medlemmer ned på landsplan. Men kurven har snudd. Medlemstallet i Norge ligger nå på 857 000, og antallet har vokst de siste årene.

Økt interessse
– Spådommen om at LO skulle miste store deler av medlemsmassen er gjort til skamme. I stedet opplever vi økt interesse, sier Knut Berg, styremedlem i LO Fredrikstad og leder for NNN.

– Hva er forklaringen til snuoperasjonen?

– Flere er i jobb. Det gir oss økt medlemstall. I tillegg har vi hatt en tilstrømning av medlemmer etter tariffoppgjøret i vår. Mange har merket seg at det kreves organisering og tariffavtale for å kunne gå av med avtalefestet pensjon (AFP), sier LO-leder Gundersen.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 14.august 2008
Slutter opp om demonstrasjon

Vi oppfordrer alle LO-medlemmer til å slutte opp om Rød Ungdoms demonstrasjon utenfor kinoen i dag, sier LO-leder Tore Leif Gundersen.

FB skrev tirsdag om Rød Ungdoms initiativ til "sørgetog" i dag, torsdag, som markering mot Frps fortsett om å selge Fredrikstad kino. Ungdomsorganisasjonen, som hører til på ytterste venstresiden i norsk politikk, tror ikke på forsikringene om at privatisering av kinoen er uaktuelt for dagens flertallskonstellasjonen i bystyret. – Vi frykter at forslaget om å selge kinoen dukker opp igjen, uttalte Tele Nilsen i Rød Ungdom til FB.

– Samlet venstreside
LO er også bekymret for et eventuelt kinosalg, og oppfordre medlemmene til å gå i demonstrasjonstoget fra St. Croix-huset til Fredrikstad kino.

LO stiller med egne plakater, og leder Tore Leif Gundersen skal holde appell:

– Jeg kommer til å si at ungdommens initiativ er veldig bra, men at uttrykksformen (Nilsen & co. skal kle seg i sort og bære en likkiste, red.anm.) får stå for deres regning.

– Jeg kommer også til å si at det er flott at venstresiden, fagbevegelsen og folk flest kan samle seg i forhold til det som skjer i kulturpolitikken i Fredrikstad, sier LO-lederen.

Ikke nært forestående
Men noe salg av kino er ikke nært forestående. Det har Tore Leif Gundersen klarlagt:

– Som hovedtillitsvalgt for Fagforbundet har jeg vært i kontakt med kultur- og næringssjef Dag Willien Eriksen, opplyser Gundersen, og konkluderer:

– Det foreligger overhodet ingen bestillinger om å utrede eventuell privatisering av Fredrikstad kino.

Han er likevel ikke beroliget:
– Både i Frps partiprogram og i uttalelsene fra utvalgsleder Anita Vik ser man for seg fremtidig privatisering av kinoen, sier LO-lederen.

– Høyre har heller ikke markert tydelig avstand til ideen om å selge kinoen, tilføyer han.

– Opinionen er imot
Fagforbundet organiserer en stor del av de kommuneansatte, deriblant ansatte i 30 årsverk fordelt på St. Croix-huset, Blå Grotte og Fredrikstad kino.

om hovedtillitsvalgt og LO-leder bekymrer Tore Leif Gundersen seg for både medlemmenes arbeidsplasser og det fremtidige kulturtilbudet i Fredrikstad, hvis kommunale, skattefinansierte institusjoner kommer på private hender.

– Jeg er veldig glad for det brede engasjementet for å beholde kinoen i kommunens eie. Opinionen er for at kultur fortsatt skal være folkelig, og at det ikke er markedskreftene som skal skape det, sier Gundersen.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 15.mai 2008
Anmelder Jernia etter søndagsåpen butikk

Handel og Kontor og LO Fredrikstad er skjønt enige i at Jernia-kjeden anmeldes. For fagbevegelsen reagerer sterkt på at 17 Jernia-utsalg på Østlandet, blant annet på Rolvsøy, holdt åpent i pinsen.

–Jernia stjeler av vanlige folks fritid, og bidrar til at lovverket sklir ut. Når den ene holder åpent, følger den andre etter, sier Grethe Berntsen, organisasjonsmedarbeider ved Handel og Kontors avdelingskontor i Fredrikstad. Hun jobber for forbundets Region Øst, som dekker fylkene Oslo, Akershus og Østfold. Sammen med Tore Leif Gundersen, leder for LO Fredrikstad, forklarer Berntsen overfor FB hvorfor fagbevegelsen er gått til det skritt å anmelde Jernia til politiet og Fylkesmannen.

Deres begrunnelse er at Jernia under årets pinsehelg brøt helligdagsfreden. Lokalt innbefatter det kjedens utsalg i Østfoldhallene.

Intet unntak
Berntsen: – Ifølge paragraf 5 i "Lov om helligdager og helligdagsfred" skal vareutsalg være stengt i pinsen, etter klokken 16 på pinseaften.

– Dog inneholder loven noen punkter med unntak, for eksempel for turiststeder?

– Med all respekt kan neppe Dikeveien betegnes som et typisk turiststed, bemerker Berntsen.

Hun tror snarere at lovunntaket som Jernia påberoper seg, er det som omhandler utsalg som i hovedsak omsetter blomster, planter og andre hageartikler.

– Men selv om Jernia selger hageartikler, har konsernet et annet forretningskonsept enn Plantasjen, som ligger i nabolaget på Rolvsøy, og som også holdt åpent i pinsen.

Hun tilføyer at Plantasjen har tariffavtale og ordnede forhold for sine ansatte.

Ber om reaksjon
Handel og Kontor, støttet av LO for øvrig, venter at tilsynsmyndighetene skal reagere mot Jernia. De ønsker at det nå blir ryddet opp i regelverket.

Gundersen: – Ingen skal i dag kunne si at de vil utvide åpningstiden på helligdager av hensyn til forbrukerne. De gjeldende åpningstider er så romslige at ingen lenger bør ha problemer med å få handlet det man skal til helgene.

Angår hele samfunnet
Den lokale LO-lederen ønsker å markere at "nok er nok".

– Dette blir et moralsk spørsmål for hele samfunnet. Vi må verne om de få frisonene som er tilbake i vårt kapitalistiske og liberalistiske samfunn.

– Det handler om den kollektive fritiden, istemmer Berntsen, som avrunder slik:

– Min erfaring etter å ha jobbet 20 år i butikk er at det er et tak også for eier. Kundetallet er og blir det samme, selv om antall åpningstimer økes.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 9.april 2008
Ny LO-leder

Tore Leif Gundersen ble i går valg til ny LO-leder i Fredrikstad. Han etterfølger Wenche Pettersen som har sittet som leder de siste årene.

Gundersen var eneste kandidat til ledervervet, og han ble enstemmig valgt. Med seg i styret får han Bjørg Valle (nestleder), Vibeke Lundestad (sekretær), Gerd Nordaas (kasserer) og Knut Berg (styremedlem).

Godt fremmøte
Nærmere 50 medlemmer hadde møtt frem til årsmøtet som ble avviklet i Folkets Hus. Ikke på mange år har et årsmøte i Fredrikstad LO samlet så mange deltagere. Tore Leif Gundersen har sittet i det lokale LO-styret i mange år, men han har aldri vært leder før. Til daglig er han hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Fredrikstad.

En dag i uken
– Ressurssituasjonen er anstrengt, hvilket betyr at jeg det kommende året vil jobbe én dag i uken som LO-leder (frikjøp) og fire dager som hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, sier han til FB og fortsetter: – Jeg appellerer til dugnadsånd og idealisme blant medlemmene slik at kan få utrettet mest mulig. Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Svein Roald Hansen redegjorde innledningsvis for regjeringens arbeid så langt i lys av Soria Moria-erklæringen.

Sosial dumping
John Ivar Nygaard (Fredrikstad AP) orienterte om den politiske og økonomiske «ståa» i Fredrikstad kommune, mens Arnfinn Andreassen (SV) snakket om betydningen av et godt samarbeid mellom LO og venstresiden. Fredrikstad LO vil i tiden fremover ruste opp kampen mot privatisering i offentlig sektor. Videre vil man ha fullt fokus på sosial dumping.

Den første store utfordringen for den nye LO-lederen blir 1. mai-markeringen i Fredrikstad. Helseminister Sylvia Brustad har sagt ja til å være hovedtaler mens Tore Leif Gundersen skal holde appell.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 02.april 2008
Opp med vimpær'n

PÅ offensiven LO Fredrikstad går mot en ny vår, med klar utadrettet profil, lover Tore Leif Gundersen. Han er innstilt som ny leder i foreningen, og skal holde fagforeningsvimpelen høyt, sammen med Bjørg Valle og Gerd Nordaas (med briller) som begge stiller til gjenvalg i LO-styret.

Slagordet er i boks, og helseminister Sylvia Brustad blir hovedtaler 1. mai. LO i Fredrikstad er klar for en ny vår.

Årsmøtet i LO Fredrikstad er i Folkets Hus tirsdag 8. april, og Tore Leif Gundersen, kjent hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Fredrikstad gleder seg. Gundersen har sagt ja til å fronte moderorganisasjonen i tiden fremover. Ingen motkandidater har meldt seg, slik det ofte er i forhold til lederposisjoner i lag og foreninger. – Det er ikke som før da folk følte ansvar for fellesskapet, sier Gundersen. – De som er aktive i LO i dag, er også sentrale i sine særforbundet. Dermed blir belastningen for stor hvis man skal ta på seg flere verv.

– Skal kjøre debatter
Men Tore Leif Gundersen tar gjerne på seg utfordringen., og skal kombinere den nye lederoppgaven med å fortsette som hovedtillitsvalgt i Fagforbundet. – LO kan som paraplyorganisasjon ivareta helheten. Vi skal synliggjøre fagbevegelsen gjennom besøk hos klubbene ute på bedriftene. Vi kan også kjøre debatter, for eksempel om nedlegging av bedrifter, sier Gundersen, og summerer: – Opp med vimpær'n! Han har adoptert slagordet til nestleder Bjørg Valle, LOs sjefsorganisator når det gjelder 1. mai-togene. Både Valle og Gerd Nordaas tar gjenvalg som henholdsvis nestleder og kasserer i LO Fredrikstad. En fjerde person som er klar, er Vibece Lundestad, sekretær.

– Vil samle venstresiden
Tore Leif Gundersen lar det skinne gjennom at han har stilt krav om å få med seg personer som Valle og Nordaas i det nye styret. Sammen med styreveteranene er han rustet til å lage handlingsplan, markedsføre fagbevegelsen og tenke neste kommunevalg.

– Vi har en idé om å samle venstresiden i Fredrikstad på en felles verdiplattform, forteller Gundersen.

– Derfor er ikke bare Arbeiderpartiet, men også SV og Senterpartiet invitert til årsmøtet neste uke.

– Det er den spede begynnelse, innskyter Bjørg Valle.

– Vi har startet en prosess som skal bli grunnlaget for kommunevalget i 2011, konkluderer den kommende LO-lederen.

Ilddåp 1. mai
Hvis han blir valgt av årsmøtet, blir det ilddåp 1. mai. Da skal Sylvia Brustad være hovedtaler i Fredrikstad. Gundersen skal holde appellen.

– Men nå er det opp med vimpær'n!

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 02.april 2008
- Virker som et godt oppgjør

Tore Leif Gundersen understreket at han onsdag morgen kun hadde medias fremstilling av lønnsoppgjøret som kommentargrunnlag:

- Det er gledelig at man nå har kommet i havn med lønnsoppgjøret. Dersom det er slik at man har kommet til enighet uten av AFP-ordningen har blitt svekket, er dette et godt oppgjør, sier den lokale LO-lederen. Gundersen skal nå skal være med på å informere medlemmene om oppgjøret, før en uravstemming skal finne sted.

- Noen kommentatorer i avisene er kritiske i dag, Elin Ørjasæter kaller lønnsoppgjøret "Generasjonsoppgjøret der ungdommen tapte"?

- Det er ennå for tidlig å si noe om slike problemstillinger, men det er liten tvil om at når leder Per Østvold i Norsk Transportarbeiderforbund i forhandlingsutvalget stemte for å anbefale resultatet til sine medlemmer, er dette ikke noe dårlig oppgjør, sier Gundersen.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 14.mars 2007
Flåthen kommer ikke

LOs nye leder, Roar Flåthen, som etter planen skulle ha talt på årsmøtet til LO i Fredrikstad i morgen, kommer likevel ikke.

Ifølge Hans Petter Pettersen, leder for Fellesforbundets avdeling 2, skyldes dette at lønnsoppgjøret står i fokus for Flåthen i dagene som kommer. I Flåthens sted kommer LO-sekretær Tor Arne Solbakken.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 10.mars 2007
Fredrikstad første stopp for ny LO-leder

? Jeg kjenner Roar (Flåthen) fra tidligere i Fellesforbundet. Han blir en bra og solid leder. Han er faglig dyktig og har lang erfaring som tillitsvalgt, sier Hans Petter Pettersen, leder for Fellesforbundets avdeling 2 Fredrikstad fagforening.

Gerd-Liv Vallas kronprins Roar Flåthen er allerede satt opp som gjest på årsmøtet til LO Fredrikstad førstkommende torsdag.

"Dristig, fargerik og nytenkende er ikke uttrykk man umiddelbart tenker på med Flåthen som har klassisk sosialdemokratisk bakgrunn, og møysommelig steg i gradene i både Ap og Jern og Metall," skrev Aftenposten 8. mars, dagen før Valla trakk seg som LO-leder.

Men Fellesforbundets leder i Fredrikstad, Hans Petter Pettersen, snakker ikke om en grå leder.

– Bra og solid
Pettersen gleder seg tvert imot over at Roar Flåthen som 1. nestleder trolig overtar LO-roret, og at LO-medlemmene i Fredrikstad etter planen skal få besøk av ham allerede neste uke.

– Vi kan ikke se bort fra at det er første LO-avdelingen Flåthen besøker. Han rekker vel ikke noen andre før oss, sier fagforeningslederen.

Og dette mener han om Flåthen:
– Jeg kjenner Roar fra tidligere i Fellesforbundet. Han blir en bra og solid leder. Han er faglig dyktig og har lang erfaring som tillitsvalgt. Og som hovedkasserer i Fellesforbundet (tidligere Jern og Metall, red.anm.) var han med på å snu et stort økonomisk underskudd til et stort overskudd.

Udramatisk i Fredrikstad
Tema for Flåthens innlegg på årsmøtet i Fredrikstad er "Aktuell faglig situasjon". Det er ikke myntet på hendelsene rundt Valla og Yssen.

– Det er vanlig at tillitsvalgte som Flåthen snakker om den aktuelle faglige situasjonen når de besøker oss, understreker Pettersen.

Dramatikken i Oslo preget ikke stemningen på fagforeningskontoret i Fredrikstad ved 14.30-tiden i går. Ingen lokale reaksjoner var registrert så kort tid etter beskjeden fra Valla om hun gikk av.

– Men dette har opptatt medlemmene ute på arbeidsplassene. De har lurt på hvordan saken skulle ende, sier Pettersen.

– Er du lettet over at Valla har trukket seg?

– Jeg er lettet over at saken er over. Dette var trolig eneste mulige endelikt, men jeg må tilføye: Jeg håper saken er over.

Skal lese rapporten
– Gjett hva som blir hovedsaken på NRK i kveld, humrer Pettersen der han sitter ved fagforeningskontorets konferansebord.

Nå skal han hjem, slå på nyhetssendingene på tv og følge dem resten av ettermiddagen og utover kvelden. Rapporten som granskingsutvalget har laget om hendelsene i LO skal også finleses etter hvert. Hittil har ikke LOs lokale medlemmer og tillitsvalgte fått vite annet enn det som har lekket ut i mediene.

– Så langt jeg kjenner saken, uten å ha lest rapporten, så er det snublende nær å tro at Valla har brutt arbeidsmiljøloven, sier Pettersen.

– Klønete Valla
– Burde hun ha trukket seg tidligere?

– Det er lett å være etterpåklok, men sånn som utfallet har blitt så er svaret ja. Yssen-saken er blitt klønete håndtert av Valla og ledelsen i LO. Valla hadde også en klønete opptreden på den første pressekonferansen i denne saken.

– Hvordan da?

– Hun hadde tjent på å være mer ydmyk. Det kunne begrenset skadene, og det er rart med det, men pressen klandrer ikke en som ligger nede.

– Men Valla har stått som en påle?

– Ja.

Ny fane
FB vil ta bilde av Pettersen med den nye fana, men den står ikke der den pleier. Det lille rommet er blitt røkerom, en lokal nyhet i Fellesforbundets avdeling 2, sammen med fana – som er ny av året. Fagforeningslederen opp en annen dør: Og der henger den nye fana, klar til bruk både på årsmøter, 1. mai og det som måtte komme fremover.

– Vi skal klare å rette opp inntrykket av LO, gjennom arbeidet til de tillitsvalgte og medlemmene, sier Hans Petter Pettersen.

Hans Petter Pettersen, fellesforbundets leder:
"Jeg er lettet over at saken er over. Dette var trolig eneste mulige endelikt."

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 7.september 2006
Positiv til sykelønnsvri

Fredrikstad LOs leder Wenche Pedersen går imot LO-strømmen: Hun mener at omlegging av sykelønnsordningen er sunn.

Mens LO-sjef Gerd-Liv Valla tordner rødkinnet mot regjeringens løftebrudd og omlegging av sykelønnsordningen, lener Fredrikstad-lederen seg rolig tilbake. Hun tror at endringen kan gi positive resultater på sikt.

Større press
– Jeg kan forstå frustrasjonen hos LO sentralt når det gjelder at regjeringen burde tatt kontakt med partene før de gikk ut med den nye sykelønnsordningen. Men når det gjelder selve omleggingen, tror jeg faktisk ikke at dette er så galt, sier Wenche Pedersen.
Hun peker på at prosjekt Inkluderende Arbeidsliv (IA-avtalen) har ført til mange flere egenmeldinger, men mener at oppfølgingen av den syke er for dårlig fra arbeidsgivers side. – Regjeringens grep vil kunne sette større press på arbeidsgiveren til å ta oppfølgingen av den sykemeldte på alvor. Kanskje kan vi få skjerpet fokus på hvorfor den ansatte er sykemeldt og derigjennom få til tiltak for å få personen tilbake på arbeidsplassen.

– Bedre for kvinner
Pedersen, som selv har bakgrunn i hjemmetjenesten, tror at omleggingen kan slå ut for ansatte i pleie- og omsorgssektoren.
– Når det gjelder pleie- og omsorgsyrker, må mange i dag jobbe ekstra for å få en lønn å leve av. Dette fører ofte til belastningsskader. Jeg har et håp om at arbeidsgiver med sykelønnsomleggingen setter seg ned og går igjennom vikarbruken. Da vil vi kanskje få til flere faste stillinger i pleie- og omsorgssektoren, tror LO-lederen. Regjeringens omstridte vedtak går ut på at arbeidsgiverne skal betale mer av sykelønnsordningen. Blant annet skal de betale 20 prosent av arbeidsstakers lønn i seks måneder. I de neste seks månedene minsker andelen til ti prosent. Med dagens ordning har arbeidsgiver kun ansvar for de første 16 dagene som den ansatte er syk.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 6.september 2006
Andre LO-boller

LO Fredrikstad slår på stortrommen og inviterer til en tre dager lang storbyoffensiv med besøk av blant andre LOs leder Gerd-Liv Valla.

Under parolen "Synlighet, nærhet og stolthet" arrangerer LO flere storbyaksjoner rundt om i landet. – Det overordnede målet med aksjonen er å rekruttere flere medlemmer. LO er på offensiven, og målet er at vi skal bli én million medlemmer innen 2009. I dag er vi 830.000, sier LOs distriktssekretær i Østfold, Ulf Lervik.

Bolleutdeling
I Fredrikstad starter aksjonen med bolleutdeling på jernbanestasjonen grytidlig torsdag morgen. 500 boller, med LO-flagg, skal deles ut til pendlere og andre togreisende morgenfugler. Samme dag inviterer LO, FO (Fellesorganisasjonen) og Fagforbundet til temasamling om ungdom og rus på Høgskolen i Fredrikstad.

LO-sekretær Tor Arne Solbakken deltar sammen med Øystein Johansen, tidligere rusmisbruker, og Therese Lande Thulin, veileder ved Daghøgskolen i Sarpsborg. LO-leder Gerd-Liv Valla gjester Fredrikstad førstkommende fredag. Først besøker hun de ansatte ved Sykehuset Østfold Fredrikstad. Deretter deltar hun på en konferanse samme sted hvor temaet er: "Ikke la legen ta ansvaret for helsa di!"

HMS-pris
En annen av LOs profiler, Ellen Stensrud, populært kalt "Jern-Ellen", kommer også til Fredrikstad fredag. Først besøker hun Stabburet på Råbekken, senere deltar hun på en HMS-konferanse i Folkets Hus i Fredrikstad. På denne konferansen vil LO i Fredrikstad dele ut pris til beste HMS-bedrift, eller virksomhet, i Fredrikstad. Med på seminaret blir også Per Kristian Hauge, HMS-ansvarlig ved Fredrikstad Energi, Harald Lund fra LO/Stat og Per Ivar Klemetsen fra trygdeetaten i Østfold.

Storbyaksjonen avsluttes på Fisketorget lørdag. Næringsmiddelindustrien i Østfold serverer smaksprøver på kjøttvarer, sukkervarer og bakervarer. Representanter fra ti av byens fagforeninger deltar på stand, det bli konsert med Fredrikstad-orkesteret Party Machine og besøk av LO i Danmark.

– I sum blir dette den største LO-mønstring her i byen på mange år, opplyser Knut Berg, styremedlem i LO Fredrikstad.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 21.mars 2006
Fallskjerm opp på LO-årsmøte

– Jan Oksums sluttpakke på 10,8 millioner kroner er forkastelig, sier Wenche Pettersen, leder for LO i Fredrikstad. Hun reagerer sterkt på at Oksum får såpass mye penger når han får sparken som konsernsjef i Norske Skog.

– Denne saken kommer vi til å lage en uttalelse om på vårt lokale årsmøte på torsdag. Vi i LO i Fredrikstad forventer at regjeringen og LO sentralt tar tak i dette, sier Pettersen, og tar til orde for at tillitsvalgte får være med å påvirke innholdet i fremtidige sjefskontrakter i norsk næringsliv.

– Oksum er ikke den eneste som har måttet gå på dagen, og fått med seg sluttpakke, fastslår LO-lederen.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 19.mars 2005
Kvinnebastionen

Ingen bør bli forbauset dersom LO Fredrikstad holder et sylskarpt fokus på kvinnetemaer som deltid og pensjon fremover.

– Makt? Mnjei, vi fremmer jo forslag overfor styret. Og innstiller overfor styret. Og som regel får vi jo styret med på det. Wenche Pettersen (49) forsøker å forklare hvor stor makt de har, de fire kvinnene som har inntatt de fire vervene i den aller innerste lokale LO-sirkelen. Nylig ble LO Fredrikstad historisk da de valgte et arbeidsutvalg med en kvinneandel på hundre prosent. Gjenvalgt leder Pettersen er fullstendig fortrolig både med maktmulighetene og med kvinneandelen. Om med at FB vil lage en sak på dem bare fordi de er kvinner.

– Litt gubbevelde
– Det er flott i forhold til LO at vi kvinner får være med på et høyere nivå, at vi blir tatt på alvor og får tillit blant medlemmene. Det er jo ikke til å stikke under en stol at det har vært litt gubbevelde tidligere, sier Pettersen. Hun har nettopp hatt en samtale med LO Østfolds tidligere distriktssekretær, som kunne opplyse at LO Østfold stilte med 13 representanter, alle menn, på LO-kongressen i 1973. At det tar tid å få kvinneandelen til å krype oppover i ulike ledende utvalg i samfunnet, tror arbeidsutvalget til LO delvis har med kvinnene selv å gjøre. Flere av dem har selv brukt tid på å tilegne seg den nødvendige selvtilliten som trengs for å si ja til et viktig verv.

«Nei, guri»
– Det er ikke så mange årene siden jeg ble spurt om å være sekretær og tenkte at «nei, guri – det tør jeg ikke», smiler Bjørg Valle (49), nå nestleder. Et rent kvinnevelde som arbeidsutvalg kan godt komme til å få betydning for hva slags saker arbeidsutvalget vil fokusere på. De store hjertesakene i denne forsamlingen er uten tvil kvinnetemaer som deltid og pensjonsrettigheter: Å ha mulighet til å jobbe full stilling samt beholde dagens pensjonsrettigheter. – Det er nok ikke alle som forstår hvor aktuelt spørsmål som deltid og pensjon er for kvinner. For eksempel blir det flere og flere kvinner som lever alene. Da er det viktig at de har muligheten til en lønn det går an å leve på, sier Pettersen.

Får svi
Nestleder Valle legger ikke skjul på at hun selv er en av dem som vil få svi, dersom opptjeningstiden for pensjon forlenges: Hun har hatt deltidsstilling som småbarnsmor, og er ikke i nærheten av å få full uttelling for alle årene i full jobb hvis opptellingsmulighetene strammes inn. – Dette bør være en av kjernesakene. Fjerning av besteårsregelen vil få store konsekvenser for dem som startet med deltid da barna var små på 70-tallet og ventet med å gå ut i full jobb. Det vil gå veldig utover både meg selv og mange andre, sier Valle. Som i dag er ferdig med mammapliktene for lengst.

Ferdig med småbarna
Akkurat det er et fellestrekk hos de fire: De er alle ferdige med tiden som småbarnsmødre, alle sammen. De er så ferdige at de heller kan glede seg over deilige barnebarn – og over at de endelig kan bruke tiden nøyaktig som de vil. De sier rett ut at vervene deres ville vært tunge å håndtere i småbarnsperioden. – Jeg prøvde faktisk. Jeg var den første lederen på Hvaler i Norsk Kommuneforbund, men det ble håpløst med deltidsjobb, to små barn og fagforeningsengasjement. Jeg skjønte fort at jeg måtte gi meg med det, dersom jeg ikke skulle møte veggen, sier Pettersen om vervet hun påtok seg i 1982. – Jeg var ikke ute av styret, men jeg kunne ikke ha hovedansvaret akkurat da.

Ny regjering
Deltid og pensjon er selvfølgelig ikke det eneste det feminine utvalget har som hjertesaker. Nå står først og fremst handlingsplan samt planlegging av 1.mai og stortingsvalg på dagsorden. For: – Vi skal ha ny regjering. Jeg tror ikke det blir så vanskelig, flirer Pettersen. Andre sentrale oppgaver er industripolitikk, samt rett og slett å engasjere folk. Selge inn ideen om samhold og fagrettigheter til Fredrikstads arbeidsstokk anno 2005. Det er nemlig ikke alle som ser poenget i dag. Kvinnebastionen har tenkt å ta både Tall Ships Races og andre festivaler i bruk for å gjøre organisasjonen synlig. – Det blir ofte slik at det bare er en liten klan som er interesserte. Jeg synes det er viktig å få med folk, mener Inger Lise Kverner (60). Om kvartetten klarer å nå alle målene sine med LO Fredrikstad i «regjeringstiden» sin, gjenstår å se. Det skal iallfall ikke stå på dem. – Dette er en kjempefin gjeng med mennesker jeg vet jeg kan stole på. I tillegg går det an å få støtte og trøst her, hvis man trenger det. De er heller ikke redde for å ta på seg oppgaver, slik at man ikke blir sittende alene med ting, mener leder Pettersen om det nye utvalget.

Renholder
Hun selv startet som renholder, men gikk raskt over til å engasjere seg i fagforeningsarbeid. Pettersen ble etter hvert hovedtillitsvalgt i Hvaler kommune, noe hun er ennå. Fagforeningsinteressen stammer til dels fra familien, og Pettersen har ikke akkurat tall på hvor mange 1.mai-tog hun har gått i. – Wenche er kjempehyggelig, sympatisk, rolig, avbalansert og flink til å ta ordet når det trengs, skryter nestleder Valle av LO Fredrikstads øverste leder. Nestleder Valle fra Handel og Kontor ble ansatt som sekretær i Norsk Kommuneforbund for 19 år siden, og har pendlet mellom å være sekretær og vanlig grasrot i LO i en del år. Sekretær Inger Lise Kverner fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund har bakgrunn som produksjonsarbeider på Maritim Foods, og har engasjert seg i fagforeningsarbeid siden andre halvdel av 80-tallet. Kasserer Gerd Nordaas (59) fra Fagforbundet har lang sekretærbakgrunn i kommunesektoren, men var godt voksen da hun begynte å interessere seg for rørsla. Det var først etter at hun ble bedt om å være sekretær i den nye storforeningen som vokste frem på grunn av kommunesammenslutningen, at hun ble aktiv og blant annet fikk med seg sitt første 1.mai-tog.

Bare tid til rørsla
Det er få fritidsinteresser utenom fagforeningsarbeid å spore i lederkvartetten. Nestleder Valles sommerhobby med brevduer og sekretær Kverners forkjærlighet for firbente er unntakene. – Det blir rett og slett ikke tid til annet. Jeg koser meg isteden ved å slå av telefonen og ta et glass vin når jeg endelig har fri, sier Pettersen. – Det er nok det som gjør at det er så vanskelig å få med unge: Det tar mye tid og det er gratisarbeid på fritiden, mener kasserer Nordaas. Hun og de tre andre kvinnene er mer enn klare til å jobbe for hjertesakene sine, og har stor tro på å få gehør for dem. Iallfall i LO Fredrikstad. – Vi har styrets fulle tillit. Dersom vi føler vi har en sak man virkelig brenner for, får vi styrets støtte for det. Iallfall har jeg aldri følt at vi ikke har hatt tiltro på de to årene jeg har vært leder, sier Pettersen. Wenche Pettersen, leder LO Fredrikstad.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 11.mars 2005
Kvinnekupp i LO


FIRKLØVER Disse fire kvinnene leder LO Fredrikstads arbeidsutvalg i det kommende året: (bak fra venstre) Gerd Nordaas, Bjørg Valle og Inger Lise Kverner. Foran står leder Wenche Pettersen.

Denne kvinnekvartetten skal lede LO Fredrikstad i det kommende året.

Kvinnene stjal oppmerksomheten på LO Fredrikstads årsmøte i Folkets Hus på Stortorvet i går kveld. Slik ser Arbeidsutvalget for det kommende året ut: Wenche Pettersen fra Fagforbundet ble gjenvalgt som leder i to år, Bjørg Valle fra Handel og kontor kom inn som ny nestleder, Inger Lise Kverner fra NNN er nyvalgt sekretær, mens Gerd Nordaas fra Fagforbundet går på to nye år som kasserer.
– Spennende at det bare er kvinner, sier leder Wenche Pettersen. – Men dette skal vi nok klare, legger hun spøkefullt til.
Styret i LO Fredrikstad teller i tillegg seks styremedlemmer. Og det bør vel nevnes at det her finnes fire menn.

Vil satse på industrien
Det er industripolitikk som vil være den viktigste saken for LO Fredrikstad frem mot høstens stortingsvalg. – Vi ser med uro på utviklingen innen industrien her i landet. Den nåværende regjeringen fører absolutt ikke en arbeidsvennlig politikk. – De tar ikke industrien på alvor, hevder Pettersen, som ikke uventet ønsker regjeringsskifte. – Bondevik-regjeringen kutter i offentlige tjenester, foreslår flere midlertidige ansettelser og skjærer på antall lærlingplasser. En regjering med Ap og SV er hva vi trenger, sier LO-lederen. Når det gjelder industrien her i Fredrikstad karakteriserer Pettersen den som laber. – Oppsigelser innen industrien som vi i 2004 var vitne til på Stabburet og Denofa bekymrer oss. Dessuten liker vi ikke utviklingen på FMV-området. I stedet for rådyre boliger burde det heller blitt satset på arbeidsplasser av forskjellig slag, sier Pettersen.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 13.januar 2005
Fakkeltog for flomofre

LO i Fredrikstad gir sin støtte til flodbølgeofrene i Sørøst Asia ved en minnemarkering i dag.

De håper på et fakkeltog på størrelse med 1. mai toget. Salget av fakler går uavkortet til Norsk Folkehjelps arbeid i Sørøst Asia.

– Holde løft
Nettopp fordi det er en stund siden selve katastrofen, mener LO i Fredrikstad at det er viktig å arrangere et fakkeltog. – Vi ønsker å holde løft på saken. Selv om mediene vender kameraene bort, trenger de fortsatt hjelp, sier Hans Petter Pettersen, leder i Fellesforbundet og nestleder i LO. Toget vil starte på Stortorget og ende på Seven hvor det blir arrangert artistgalla.

Appell
Ordfører Ole Haabeth skal holde appell på Stortorget.
– LO i Fredrikstad synes det er viktig å vise solidaritet. Derfor har vi sendt ut en invitasjon til bedrifter og medlemmene våre. Vi håper selvsagt at så mange som mulig møter opp. Fakkeltoget er for alle og flere artister vil gå sammen med oss i forkant av konserten.
I tillegg har vi oppfordret medlemmene våre til å gi en timelønn til ofrene, sier styremedlem i LO Fredrikstad, Tore Leif Gundersen.
Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon og vil på lengre sikt være med på gjenoppbyggingen av de rammede områdene.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 20.september 2001
LO etterlyser bedre samarbeidsklima

Fagforeningene i Fredrikstad er ikke akkurat imponert over Arbeiderpartiets håndtering av kafesaken.? Vi må vurdere det formelle samarbeidet med partiet, sier den lokale LO-lederen.

Både leder av Fredrikstad fagforening Hans Petter Pettersen og LO-leder Bjørn Wroldsen synes det er underlig at saken om rådhuskafe ikke er behandlet i samarbeidskomiteen. Denne komiteen består av årsmøtevalgte LO-medlemmer og årsmøtevalgte Ap-medlemmer. Samarbeidskomiteen er et forum for faglig-politiske drøftelser. Komiteen har ingen beslutningsmyndighet.

– Jeg synes Ap utfordrer oss vel hardt når partiet går i bresjen for forslag som kan føre til privat drift i kommunen uten å ta spørsmålet opp med oss, sier Hans Petter Pettersen.

– Høyredreining i Ap
Bjørn Wroldsen følger opp med å understreke at samarbeidet mellom LO og Ap er forankret i en handlingsplan som forsvarer offentlig fremfor privat drift der det er mulig. Det er ikke denne saken alene som har gjort Pettersen og Wroldsen opprørte. – Generelt ser vi en høyredreining i Arbeiderpartiet som vi overhode ikke har noe til overs for. Det har heller ikke våre medlemmer. Bare en tredel av våre 3.000 medlemmer stemte Ap ved valget 10. september, antar Pettersen.

Vil fortsette samarbeidet
Hans drømmeparti forfekter SVs fordelingspolitikk og Arbeiderpartiets verdiskapning.

– Men vi vil gjerne fortsette samarbeidet med Ap all den tid partiet fører en industripolitikk vi er enig i. Og det gjør partiet fortsatt, sier Pettersen.

Han er åpen for andre samarbeidsløsninger med Ap dersom partiet ønsker det.

– Men det er fortsatt sterke krefter i Fredrikstad Arbeiderparti som fortsatt vil ha et formelt samarbeid med oss, og vårt håp er jo at den fløyen "vinner", sier Pettersen.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 7.mai 2001
Østfold-delegasjonen tok til orde for velferden

Bjørg Valle fra Fredrikstad tok til orde for velferden på LO-kongressen, og brukte saken om den 76 år gamle Borge-kvinnen som eksempel.

Velferdssamfunnet og pensjonssaken ble mye debattert på LO-kongressen i går. Blant de som tok ordet var Bjørg Valle i LO Østfold:

– Den norske velferdsstaten er truet, og LO må jobbe for å forsterke offentlig sektor, sa Valle fra talerstolen.

Hun er en av 23 delegater fra Østfold på kongressen. Hun brukte saken om den 76 år gamle Borge-kvinnen som ikke fikk sykehjemsplass som konkret eksempel. FB omtalte saken i slutten av april.

– Inntaksteamet for omsorgstjenesten kunne ikke kvalifisere damen til et lengre opphold på sykehjemmet, selv om hun var syk. Men etter omtalen i media fikk hun plass.

– Dette er ikke noe enkeltstående tilfelle. Slikt skjer over hele landet. Det er en uverdig situasjon for eldre og syke mennesker, fortvilet situasjon for pårørende og en uholdbar og vanskelig arbeidssituasjon for ansatte i pleie- og omsorgstjenesten! sa Valle med et klart ønske om å få synspunktene med i velferdsmanifestasjonen. Valle sa videre:

– Det må jobbes mot den stadig økende offentlige fattigdommen som svekker våre velferdsordninger. En svekket offentlig sektor gir utsalg i menneskers hverdag.

Tilbake til toppen --»»