Tlf: +47 948 40 929 | E-post: post@loifredrikstad.noFredrikstad Blad 7.desember 2016
Flere av dere som tar ekstrajobb før jul kommer til å bli lurt


Jeg ønsker meg en førjuls- og romjulstid uten fortvilte telefoner fra ungdom og foreldre som har hatt dårlige erfaringer med sine arbeidsgivere, skriver leder for LO i Fredrikstad, Vidar Schei.

Et seriøst arbeidsliv er avhengig av at partene i arbeidslivet organiserer seg. At bedrifter melder seg inn i arbeidsgiverforeninger og at vanlige lønnsmottagere går inn i arbeidstagerorganisasjoner. Det er den eneste garantisten for at lønnsdannelsen i Norge ikke stopper opp.

Til sammenligning er organisasjonsgraden i USA på kun noen prosent, noe som også har ført til at lønnen for den vanlige arbeider der nærmest har stått stille eller gått tilbake, de siste 20 årene. Noe som også har ført til økte forskjeller mellom de som har lite og de som har mye.

I Norge er også organisasjonsgraden på vei nedover, og vi ser allerede tendenser til at lønnen innen enkelte arbeidsgrupper har stoppet opp eller stagnert. Vi ser også større tendenser til at arbeidsgiverne er blitt tøffere, og at ansatte ikke tørr å si ifra om overtramp og brudd som skjer, av frykt for å miste jobben.

Klarer vi ikke å snu denne trenden, er vi i ferd med å gå tilbake til den tiden da arbeiderne sto med lua i hånden og arbeidsgiverne hadde all makt. Det er ikke et slikt samfunn vi ønsker.

Det er flere grunner til at organisasjonsgraden i Norge går nedover, vi har fått mange arbeidere hit fra andre europeiske land. I tillegg har regjeringen åpnet for mer midlertidighet, og de som jobber midlertidig ser ikke behovet for å organisere seg.

Selv om det er de som er i midlertidig jobb og er utenlandsk arbeider som i størst grad trenger en fagbevegelse i ryggen, for det er de som har den tøffeste hverdagen i arbeidslivet her til lands.

Selv ville jeg aldri turt å jobbe uten å være organisert. Det å vite at jeg har en organisasjon i ryggen som tar vare på mine rettigheter, som hjelper meg hvis jeg blir usaklig behandlet, og som gir deg rettshjelp ved konflikter og problemer på arbeidsplassen, er en trygghet.

På lik måte som alle forsikrer sitt hus og hjem, håper en at en aldri får bruk for den forsikringen. Slik er det å være organisert også, det er en forsikring av arbeidet ditt, en trygghet å vite at vi er der for deg.

Selv er jeg en del av LO-familien, og i fjor hjalp vi våre medlemmer i yrkesskadesaker til å vinne frem med krav på over 220 millioner kroner, som gir en erstatning i gjennomsnitt til de berørte på 850.000 kroner. Uten dette nettverket vil en som skader seg, gått glipp av betydelige summer. I tillegg hjelper vi tusenvis av medlemmer med lønnskrav, ved permitteringer og oppsigelse og andre brudd på sine rettigheter.

Når en ikke er organisert, og blir utsatt for brudd på sine rettigheter, må en selv ta kostnadene ved bruk av advokater. Slike saker kommer fort opp i kostnader på flere hundre tusen. Den enkelte må ta risikoen selv, noe som dessverre fører til at mange ikke går videre med saken sin, og arbeidsgiverne slipper straff.

I den forholdsvis korte tiden jeg har vært LO-leder i Fredrikstad, har jeg fått svært mange frustrerte telefoner fra personer som har blitt usaklig behandlet av bedriften de jobber ved, her i Fredrikstad. Jeg vet at de fleste har gode saker, og hadde de vært organiserte, ville det juridiske apparatet til LO tatt saken for dem. Og mange av dem ville vunnet frem.

Det er ikke med lett hjerte jeg må avvise noen, og fortelle at jeg ikke har mulighet til å hjelpe. Det er utvilsomt det kjipeste med dette vervet. Muligheten de har da, er å ta kostnadene og risikoen selv, noe de fleste ikke gjør, for det er en mulighet for å sitte igjen med stor gjeld og fortsatt uten jobb, etter at saken er ferdig.

I disse jule- og julebordstider, trenger de fleste hoteller og restauranter, og hele handelsnæringen, ekstra folk i jobb. Ofte er dette unge og uerfarne jenter og gutters første møte med arbeidslivet. Min oppfordring er at dere organiserer dere, for det er garantert at flere av dere kommer til å bli lurt, få mindre lønn en lovet, i noen tilfeller, ikke lønn i det hele tatt.

Dette bør også dere foreldre og besteforeldre passe på, og oppfordre barn og barnebarn til å bli organiserte. Det jeg ønsker meg til jul er en førjuls- og romjulstid uten fortvilte telefoner fra ungdom og foreldre som har hatt dårlige erfaringer med sine arbeidsgivere.

Håper alle får en hyggelig og god førjulstid.

Tilbake til toppen --»»
Fredrikstad Blad 19.august 2016
Fredrikstads politikere står samlet:
Hvorfor ønsker vi Intercity og togstasjon i byene?

Av
JON-IVAR NYGÅRD, ORDFØRER
ATLE OTTESEN, ARBEIDERPARTIET
TRULS VELGAARD, HØYRE
BJØRNAR LAABAK, FREMSKRITTSPARTIET
LINO LUBIANA, KRISTELIG FOLKEPARTI
HENNING AALL, MILJØPARTIET DE GRØNNE
TROND SVANDAL, VENSTRE
HANS EK, SENTERPARTIET
CAMILLA EIDSVOLD, SOSIALISTISK VENSTREPARTI
ERIK SIMENS LARSEN, PENSJONISTPARTIET
JAN-KÅRE FJELD, BYMILJØLISTA
KJELL ARNE GRÆSDAL, FREDRIKSTAD NÆRINGSFORENING
VIDAR SCHEI, LO I FREDRIKSTAD

21. juni 2012 vedtok et enstemmig bystyre i Fredrikstad kommune at vi støttet Jernbaneverkets anbefaling om at ny dobbelsporet jernbane gjennom Østfold bør gå innom byene. Et vedtak som skulle gi oss muligheten for fire, i stedet for ett tog i timen til Oslo. At reisetiden ble redusert fra en time og åtte minutter til 47 minutter til Oslo. Fra 15 til 9 minutter mellom Fredrikstad og Sarpsborg. En etterlengtet forbedring av kollektivtilbudet i byen vår!

Det betyr ikke at vi ikke har forståelse for de som er redde for husene sine, at vi ikke synes det er viktig å ivareta kulturminner, idrettsarenaer, landbruks- og naturområder og andre verdier.
Det betyr heller ikke at vi ikke ser at «rett linje»-løsningen kan ha sine fordeler. Men, for det er et men; Vi er overbevist om at den beste løsningen for utviklingen av Fredrikstad likevel er togstasjon med tilhørende kollektivknutepunkt i byene.

Hvorfor?
For det første tror vi på forskningen som viser at togstasjoner fungerer som motorer for vekst. Vi vet at kollektivknutepunkt, som en jernbane- og buss-stasjon, trekker til seg mennesker og at mennesker er grunnlaget for handel, næring og utvikling. I Fredrikstad ønsker vi dette i sentrum av byen.

Noen hevder at dette er et forstokket syn, at vi må tenke framover, at byene vil vokse sammen i framtiden og at Rolvsøy om 150 år vil være sentrum av Fredrikstad/ Sarpsborg.
Vi både håper og tror at det gode samarbeid mellom byene våre stadig vil utvikles. Samtidig tror vi ikke på at dette vil gi oss et nytt sentrum midt mellom byene, selv ikke hvis vi hadde lagt en jernbanestasjon dit. Vi mener Nedre Glomma (Fredrikstad og Sarpsborg) heller vil tjene på å bygge videre på de sterke kvalitetene vi har i hvert av våre bysentrum.

For det andre tror vi på å legge til rette for miljøvennlig transport. Vi tror på Jernbaneverket når de helt tydelig anbefaler Intercity og stasjon i byene som den løsningen med størst samfunnsnytte.

Da vi ga vår høringsuttalelse til Jernbaneverket, var vi opptatt av at Intercity er konseptet som gjør det lettest mulig for folk å velge tog. Vi mener sentrumsnære kollektivknutepunkt er en forutsetning for dette.

La oss komme med eksempel. Hadde man nå valgt å flytte Oslo S til Alnabru, sånn at de reisende måtte vente på annen transport som skulle ta deg de siste ti minuttene ned til sentrum, ville togtilbudet blitt oppfattet som langt dårligere enn det er i dag. De som jobber på Alnabru ville kanskje synes det var en god løsning, men for alle de andre som har ærender i sentrum ville det kanskje vært det som skulle til for at man valgte bil i stedet. Selv om ikke det alltid kan virke sånn, er nok tilgjengelighet via tog et viktig kriterium når statlige arbeidsplasser skal flyttes eller etableres.

Det har blitt påstått at rett linje-alternativet med stasjon på Rolvsøy vil betjene like mange mennesker innen samme reisetidsradius som hvis stasjonene lå i byene. Tallenes tale viser noe helt annet:

Så vil noen påstå at man jo kjører bil til stasjonen likevel. Ligger stasjonen på Rolvsøy vil mange flere kjøre bil. Så hvorfor ikke bygge en bybane mellom Sarpsborg og Fredrikstad? Faktum er at reisetiden fra Fredrikstad sentrum til Oslo S snarere ville gått opp enn ned. (Og i hvert fall blitt lengre enn med IC-løsningen).

For det tredje mener vi at traseen gjennom byene, langs eksisterende trasé er det valget som er mest skånsomt i forhold naturverdier. Rett linje-alternativet vil legge beslag på nye og store jordbruksarealer. Det vil også måtte gjøre en stor inngripen i Fredrikstadmarka.

Det er verdt å merke seg at Jernbaneverket forkastet «rett linje-alternativet» allerede før man begynte å vurdere løsninger for bru-krysninger over Glomma. Begrunnelsen var at konseptet med stasjon på Rolvsøy ganske enkelt ikke innfridde. Samfunnsnytten er ikke i nærheten av like god som hos de andre konseptene.

Diskusjonen om hvorvidt det er praktisk eller ikke å losse gods fra en stasjon som kanskje måtte blir liggende i tilknytning til brua, høyt over bakken, ble dermed aldri tatt.

Jernbaneverket skal planlegge for flest mulig passasjerer og høyest mulig nytte
Når det gjelder traseen representantene fra Høyre, Frp og Pensjonistpartiet i Sarpsborg den siste tiden har tatt til orde for, rett linje fra Sarpsborg til Råde, håper vi at de tar innover seg at nesten én million passasjerer reiser med toget fra Fredrikstad til Oslo hvert år, mot 280.000 som reiser fra Sarpsborg. (Analyser fra konseptvalgutredningen i 2012 viser at Intercity med stasjon i byene Fredrikstad og Sarpsborg kan få en økning på hhv 800.000 og 250.000 reisende pr år. (Tall fra 2008 viser ca. 950.000 og 280.000 passasjerer fra hhv Fredrikstad og Sarpsborg stasjon)).

Vi i Fredrikstad vil ikke forsøke å kvele debatten i Sarpsborg. Vi vil ikke blande oss i hvor i Sarpsborg man ønsker å lokalisere sin togstasjon, hvor i Sarpsborg togtraseen skal løpe. Vi håper at man gjennom dialog, debatt og samarbeid i Sarpsborg og med Jernbaneverket til slutt vil finne fram til en god løsning som blant annet ivaretar kulturminnevern.

Det vi ber om, er at man ikke nå, etter 20 års planlegging, hvor vi er så nære målet, i Sarpsborg nå fatter vedtak som får innvirkning på framdriften også i Fredrikstad. Vi er utålmodige etter å komme i gang med den videre utviklingen av byen vår!

Tilbake til toppen --»»