Tlf: +47 948 40 929 | E-post: post@loifredrikstad.no


Faglig/politisk samarbeid

Faglig-politisk samarbeid, betegnelse for det formaliserte samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet. Det har tradisjonelt vært tre grunnpilarer i samarbeidet: det kollektive medlemskapet, lokale faglig-politiske utvalg og den sentrale Samarbeidskomiteen mellom LO og DNA.

De faglig-politiske utvalg består av representanter for partiet og fagbevegelsen på kommune- og fylkesplan.

Samarbeidskomiteen (samordningsutvalget) har eksistert siden LO ble stiftet, men har hatt ulike former. Opprinnelig hadde LO to representanter i DNAs sentralstyre og DNA to representanter i LOs sekretariat. Etter 1927 ble samarbeidskomiteen opprettet med de fire sentrale tillitsvalgte fra DNA (leder, nestleder, sekretær og AUF-leder) og fire fra LO (deriblant leder og nestleder). Samarbeidskomiteen møtes ofte og jevnlig, og ble i perioden 1945–65 av mange oppfattet som det egentlige maktorgan i Norge. Også senere har samarbeidskomiteen hatt stor innflytelse, bl.a. på hvem som har fått de ledende posisjoner i parti og regjering.

I Fredrikstad har vi hatt et faglig/politisk samarbeid i en årrekke. Dette samarbeidet heter "faglig/politisk samarbeidskomite for Fredrikstad og Hvaler". Her sitter tre representanter i fra LO i Fredrikstad, Fagforbundet i Hvaler og Fredrikstad, det øverste representantene til Fredrikstad og Hvaler Arbeiderparti, pensjonistrepresentanter fra Arbeiderpartiet.

I komiteen tar vi opp aktuelle problemstillinger partene er opptatt av, for å søke en felles forståelse og løsninger. I forkant av de siste kommunale valgene, har komiteen utarbeidet en egen plattform av saker LO og Arbeiderpartiet i Fredrikstad er enige om, og som blir en del av valgkampen. I mellomperioden legges det frem et politisk regnskap, for å se hva som er gjort i forhold til sakene vi har hatt med i plattformen.

Ved forrige fremlegg av politisk regnskap, i 2013, viste regnskapet at alt som stod i plattformen var enten startet på eller allerede gjennomført. Så en slik felles plattform har vært en suksess.