Tlf: +47 948 40 929 | E-post: post@loifredrikstad.noSnart på veien i Østfold!

I over 30 år har LOs sommerpatrulje besøkt unge som har sommerjobb og sjekket at alt er i orden. Har du en arbeidskontrakt? Får du den lønna dere har avtalt? Eller opplever du kanskje at sjefen er ufin mot deg?

De fleste studenter og elever har en sommerjobb. LO mener det er viktig at dette møtet med arbeidslivet oppleves positivt.

LO jobber for å bedre unges rettigheter i arbeidslivet, spesielt gjennom LOs sommerpatrulje, som arrangeres hvert år.

LOs sommerpatrulje
600 unge tillitsvalgte over hele landet oppsøker ungdom på arbeidsplassene, for å høre hvordan de har det og hva LO kan bidra med, for at de får det enda bedre.

Fra 15. mai til midten av august kan du ringe LOs sommerpatruljetelefon på 8 100 1999 eller send sms SP til 2030.

LOs sommerpatrulje gjennomfører flere arbeidsplassbesøk for hvert år som går, og stadig flere henvender seg via telefon, epost eller sosiale medier.

Fokus på arbeidskontrakt
De fylkesvise patruljene besøker ungdom i sommerjobb fra 26. juni, men allerede nå er LOs sommerpatruljetelefon åpen. Å gi ungdom mulighet til å sjekke arbeidskontrakten sin, er grunnen til det.

- Det viktigste du gjør i sommer er å skrive under på en arbeidskontrakt, når du får tilbud om en sommerjobb.

- LOs sommerpatrulje møter hvert år flere tusen ungdommer og mange av disse har enten mangelfulle kontrakter eller ingen kontrakt i det hele tatt. Det er farlig for deg som arbeidstaker.

Fikk ikke jobb som lovet
Fjorårets sommerpatrulje kunne rapportere om en økende tendens til at unge blir lovet sommerjobb, men at arbeidsgiveren ikke holder det som loves.

- Dette viser hvor viktig det er å signere kontrakt så tidlig som mulig.

- Rot med ansettelser er fryktelig trist for dem det gjelder, dette er ungdommer som har satt av hele sommeren til jobb og som ikke nødvendigvis har et alternativ. Alle må sørge for å ha skriftlig arbeidskontrakt!

Ta kontakt!
Er du usikker på om du får nok lønn i sommerjobben din eller har du ikke signert arbeidskontrakt? Kanskje du har tips til steder LOs sommerpatrulje bør besøke?

Fra 15. mai til midten av august kan du ringe LOs sommerpatruljetelefon på 8 100 1999 eller send sms SP til 2030.

DETTE SKAL VÆRE MED I DIN ARBEIDSKONTRAKT!

Hvem er du – hvem er arbeidsgiver?
I en arbeidskontrakt skal det stå hvem du er og hvem arbeidsgiveren din er. Personnummer, adresse, telefonnummer og kontonummer er alle opplysninger som burde stå der. Fult navn på deg og arbeidsgiver er også en nødvendighet. Verneombud og tillitsvalgt burde også stå der.

Hva skal du jobbe med?
I en arbeidskontrakt må det frakomme tydelig hva som er jobben din. Om du er ansatt som kjøkkenhjelp i sommer bør du vite hva nettopp dette innebærer. Ord som "forefallende arbeid" og "generelt renhold" forekommer ofte i kontrakter – her må du og arbeidsgiver ha lik oppfatning av hva som ligger i disse begrepene. Om du er usikker er det viktig at du spør arbeidsgiver hva hen mener.

Hvor skal du jobbe?
I bransjer som renhold, helse og omsorg og salg kan du ofte ha ulike arbeidssteder. Dette er fullstendig lovlig, så lenge det er avtalt i kontrakten. Du må ha en klar oppfatning om hvor jobben skal gjøres. Om du for eksempel er ansatt ved "kommunens sykehjem" betyr dette at du i teorien er ansatt ved alle kommunens sykehjem og må derfor finne deg i å flyttes litt rundt på.

Når skal du jobbe?
En av de viktigste pliktene du har som norsk arbeidstaker er å møte opp til rett tid og å være på jobb helt ut arbeidsdagen. Derfor er det svært viktig at du og arbeidsgiver har avtalt når dette faktisk er og dette må komme tydelig fram i kontrakten. Om du kun skal arbeide en tidsavgrenset periode er det også ryddig at dette står i kontrakten.

Oppsummering
Jobber du i mindre enn én måned må du ha kontrakten på plass før første dag. Skal du jobbe lengre enn én måned har du litt tid til å få den på plass. ungdomssekretær Victoria De Oliveira anbefaler uansett å ha kontrakten på plass før første arbeidsdag. - Blir du skadet på jobb, eller ødelegger dyrt utstyr, blir det forsikringsoppgjør. Da er det viktig at du å arbeidsgiver har papirene i orden, sier Oliveira. De siste årene har vi også sett at ungdommer undertegner arbeidskontrakter de ikke er fornøyde med. Derfor har vi valgt å åpne sommerpatruljetelefonen ekstra tidlig, slik at ungdommer som skal jobbe i sommer kan ringe inn og få kontrakten sin vurdert før de signerer.