Tlf: +47 948 40 929 | E-post: post@loifredrikstad.noLOs medlemsdebatt

Resultatet av debatten!


Nær 100 000 LO-medlemmer deltatt i medlemsdebatten

LOs medlemsdebatt ble gjennomført fra september 2016 til februar 2017. Alle LOs medlemmer – uansett partitilhørighet – ble invitert til å delta. Rundt 100 000 medlemmer deltok i det som er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv.

Medlemmenes ti viktigste saker er:
- Ja til faste stillinger
- Bekjempe arbeidsløsheten
- Full lønn under sykdom
- Pensjon på minst 2/3 av sluttlønn
- Fri tannbehandling for flere
- Økt bemanning innen helse og omsorg
- Likelønn mellom kvinner og menn
- Forsvare AFP-ordningen
- Kjempe mot sosial dumping
- Rett til heltidsstillinger

- Vi vet at hver fjerde velger er LO-medlem og at LO-medlemmer er flinke til å bruke stemmeretten. Svaret partiene leverer vil derfor utvilsomt kunne påvirke valgresulatet, avslutter Gabrielsen.

Hva gjør LO med resultatet fra debatten?
- I LO har vi nå hatt en storstilt medlemsdebatt, slår LO-leder Hans-Christian Gabrielsen fast. - Nesten 100 000 medlemmer har svart på hvilke politiske saker de mener vi bør prioritere.

- Nå tar vi disse sakene og ber alle politiske parti representert på Stortinget avklare hva de mener om dem.

Dette er fjerde gang LOs medlemmer har blitt invitert til å delta i en medlemsdebatt.

Hva mener partiene om LO-medlemmenes viktigste saker?
Nær 100 000 LO-medlemmer har gitt klar beskjed om hvilke politiske saker som er viktigst. Nå er spørsmålet hvordan de politiske partiene stiller seg til LO-medlemmenes krav.

Spørsmålene til de politiske partiene er utformet på bakgrunn av innspill og krav fra LOs medlemmer gjennom vår store medlemsdebatt – Si din mening og gjennom LOs nylig vedtatte handlingsprogram 2017-2021, samt politiske uttalelser på en rekke områder vedtatt på LO-kongressen.

57 spørsmål til de politiske partiene
På oppdrag fra LO-kongressen har LOs sekretariat utformet spørsmålene til de politiske partiene – basert på LOs medlemsdebatt og kongressens øvrige vedtak. Resultatet er 57 spørsmål som nå er oversendt partiene. De politiske partiene har frist til 12. juni til å svare hvordan de stiller seg til LO-medlemmenes krav.

Hvordan partiene stiller seg til oversendte spørsmål, vil være av betydning for LO-medlemmenes stemmegivning ved stortingsvalget 11. september.

Stortingsvalget i september

- Våre medlemmer har krav på å vite hva de politiske partiene mener om de viktige arbeidslivssakene. Når vi har samlet inn svarene fra partiene vil vi gi en tydelig anbefaling om hvilke parti våre medlemmer er best tjent med å stemme på, sier LO-lederen.

- Våre medlemmer er tydelig opptatt av faste trygge jobber, mer fellesskap og mindre skattekutt og at ressursene skal brukes på å få folk i arbeid. Det er ikke alle partier som ønsker at samfunnet skal tas i den retning LO vil. Høyre- og FrP-regjeringen har vist at de prioriterer annerledes.