Tlf: +47 948 40 929 | E-post: post@loifredrikstad.noStreik i energibransjen

Streiker for å få beholde hviledager


230 arbeidstakere i 16 energibedrifter går ut i streik etter at det ikke ble oppnådd enighet i meklingen.

Det har vært en seig natt hos Riksmekleren. Klokka 07:00 ble det lagt ut beskjed om at forhandlingene mellom EL og IT og KS Bedrift har gått i stå. En halvtime tidligere hadde EL og IT begjært dem avsluttet. Partene stod så lagt fra hverandre at det ikke fantes håp for mekleren å legge frem et forslag de begge kunne anse som spiselig. 214 EL og IT-ere går dermed ut i streik. I tillegg går 14 fra Fagforbundet og to fra YS-forbundet Delta ut i streik.

Bakgrunnen for uenigheten er regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven, hvor den lovbestemte avspaseringsfaktoren er endret slik at beredskapsvaktene må jobbe sju timer for å få en time med avspasering, mot fem slik det har vært fram til i år. Det utgjør omtrent ti færre hviledager i året for en beredskapsvakt.

– Vi går nå i konflikt for å beholde de hviledagene vi har i dag, og som våre kollegaer i energiselskapene i NHO for lengst har fått tariffestet. Det er totalt urimelig at arbeidsgiver vil frata oss nødvendig hvile, sier Bjørn Fornes, forhandlingsleder for EL og IT Forbundet.

– Vaktene er på sju døgn, og som regel hver femte uke. De blir tøffere og tøffere med mer ekstremvær, større vaktområder og null i responstid. At de i regjeringskontorene ikke forstår dette er en ting, men vi hadde trodde at KS Bedrift skulle forstå hvilebehovet bedre, sier Fornes.

Hvis det ikke blir noen løsning i konflikten vil streiken trappes opp neste uke, varsler arbeidstakerne.

Før meklingen sa administrerende direktør i KS Bedrift, Bjørg Ravlo Rydsaa, at de ikke aktet å høre på arbeidstakernes krav.

– Å ha beredskapsvakt i et energiselskap er vesentlig mindre belastende i dag enn da arbeidsmiljøloven ble vedtatt tilbake i 1977 – og nivået for avspasering ble satt. Den teknologiske utviklingen med mobiltelefonens inntog har ført til at vakten ikke lenger må sitte hjemme ved fasttelefonen, men kan bevege seg i et stort område. Stortinget har tatt konsekvensen av at belastningen ved beredskapsvakt er noe annet i dag, og redusert antall avspaseringstimer, sa Ravlo Rydsaa.

Tekna kom til enighet, det samme med NITO og Maskinistforbundet hos Unio.

EL og IT Forbundet og Fagforbundet hadde i denne saken nemlig fått med seg både Maskinistforbundet, Tekna og Delta og det er første gang dette skjer. Men Maskinistforbundet og Tekna er nå altså ute av den videre prosessen etter at det ble lagt frem et forslag fra Riksmekleren som både de og KS Bedrift ble enige om.

EL og IT har allerede varslet opptrapping av streiken fra 30. september, da det vil bære 286 medlemmer ute i streik. Forbundet har levert plassoppsigelse på 1196 medlemmer, så det er fortsatt mulig å ta ut flere.