Sommerens vakreste eventyr!

LO er i gang med planlegging av LOs Sommerpatrulje for 2022. Til sommeren vil patruljen har vært på vei rundt om i Østfold i 38år. I alle disse årene har LOs sommerpatruljen hjulpet ungdommer som har sommerjobb, vært vaktbikkja som passer på at de har seriøse arbeidsgivere og arbeidsforhold.

I tillegg til å avdekkke feil og mangler rundt arbeidsforhold ungdom jobber under, skal patruljen også informere om hva du har rett på som arbeidstaker og om hvorfor det lønner seg å være medlem i et LO-forbund. Som ny i arbeidslivet, i en sommerjobb, kan du møte på små og store problemer, du kan ha spørsmål om hva som er rett eller galt eller du kan trenge veiledning. LOs sommerpatrulje er her for deg!

Informasjonstjenesten er åpen fra 15.mai

Har du spørmål om sommerjobben? Ring 416 16 666. Du kan også ta kontakt på Facebook, Instagram eller på e-post: sommerpatruljen@lo.no

På veien i uke 26, 27 og 28

LOs sommerpatruljen reiser rundt til arbeidsplasser som de ulike forbundene ønsker at patruljen skal besøke, i tillegg til å besøke de stedene som det kommer inn tips om. Så patruljen er avhengig av at det også kommer inn tips om steder vi bør besøke. Både tips om plasser der en vet at det er kritikkverdige forhold, men også steder der en vet det jobber mange ungdommer, der en vet at ungdom er viktig for å få driften til å gå rundt. I utgangspunktet skal LOs sommerpatrulje være en glad-patrulje.

De siste årene har vi sett en økning i antall brudd på arbeidsmiljøloven, og det er ingen grunn til å tro at dette er bedre i år, etter over to år med pandemi. Vi bidrar til at ungdom ikke presses til å godta vilkår de ellers ville takket nei til, siden det er færre jobber å velge i og mer konkurranse om de få sommerjobbene.

I år som tidligere år, kommer sommerpatruljen til å ha hovedfokus på at arbeidskontrakter er på plass. Og så kommer vi til å følge ekstra med på om folk får vaktlister og overtidsbetalt, siden dette var områdene med størst økning i brudd de siste årene. Utover dette kommer vi til å sjekke at de som jobber i bransjene med lovpålagt minstelønn, får den lønna de har krav på i henhold til lovverket.

Vil du bli med på årets sommerpatrulje?

For å få til en vellykket patrulje, er vi avhengig av at ungdom ønsker å være med på LOs sommerpatrulje. Ønsker du å være med på dette arbeidet, så ta kontakt med ditt forbund, for å høre om hvilke muligheter du har til å være med som representant i fra ditt forbund.

Du kan også ta kontakt med faglig ungdomssekretær for Østfold, Ummu Aylin Cukurova, hvis du har spørsmål rundt LOs sommerpatrulje og om mulig deltakelse. Send henne en e-post til ummu.aylin.cukurova@lo.no.