Årsmøte i LO i Fredrikstad

Tirsdag 5.april 2022 avholder LO i Fredrikstad sitt årsmøte på Scandic Hotel City. Av smittevernhensyn avholdes årsmøtet i bankettsalen, og det hele starter kl. 18:00.

Hvis det ikke blir store lettelser i korona-restriksjonene innen utgangen av mars, vil det kun være mulig for de representantene som har stemmerett å møte på årsmøtet. Vi håper at vi innen den tid kan ha et helt åpent årsmøte, men det vil vi komme med en kunngjøring om når det nærmer seg.

Vi jobber med å få noen spennende og interessante innleder som kan føre til litt debatt. Det vil vi komme med mer informasjon om når ting er avklart. Følg med!

Vi følger våre vedtekter, så det betyr at dagsorden for årsmøtet vil være som følger: (Med forbehold om endringer)
1. Åpning
2. Konstituering
3. Beretning
4. Regnskap 2021
5. Innkomne forslag
6. Budsjett 2022
7. Uttalelser
8. Handlingsplan for 2022
9. Valg

Når det kommer til valg, er det valg på leder for to år, kasserer for to år, styremedlemmer og varamedlemmer for 1 år. Høres dette ut som noe du kunne tenkte deg å vite mer om, eller ønsker å stille til valg, ta kontakt med oss på post@loifredrikstad.no

Mer info vil komme her etter det blir avklart og er ferdig.